Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dzień Otwarty-15.05.2013r.

Email Drukuj PDF

15 maja w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale odbył się Dzień Otwarty. Był to szczególny dzień w pracy naszej Szkoły – przybyło do nas wielu młodych ludzi z sąsiadujących gimnazjów w Skale, Jerzmanowicach, Sułoszowej, Iwanowicach, którzy zainteresowani są kontynuowaniem nauki w proponowanych przez nas klasach liceum i technikum.

Zaszczyciło nas również wielu znamienitych gości, wśród nich przedstawiciele władz Powiatu Krakowskiego - wicestarosta Urszula Stochel, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło oraz dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska, reprezentanci 5 Batalionu Dowodzenia w Rząsce – ppłk Zbigniew Ryś i kpt. Krystian Pawłowski, Komendy Straży Pożarnej w Krakowie – z-ca komendanta Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 kpt. Zbigniew Głąb, Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dr hab. inż. Piotr Łebkowski oraz Prodziekan ds. studenckich tej uczelni – dr Dariusz Sala, dyrektorzy i nauczyciele z zaproszonych gimnazjów oraz Przyjaciele Szkoły.

 

Słowa Epikura (starożytnego myśliciela): „Nie tyle pomaga nam pomoc przyjaciela, ile możliwość polegania na niej” odnieść można również do wspomagania, na różne sposoby, działalności współczesnej szkoły, również naszej. Dlatego, jak co roku, doceniliśmy tych, którzy okazują nam szczególną sympatię, angażują się w realizację wielu projektów i są prawdziwymi Przyjaciółmi Młodzieży. W imieniu Starosty Krakowskiego dyplomy dla wyróżnionych wręczyła wicestarosta – pani Urszula Stochel. W tym roku tytuł Przyjaciela Młodzieży został przyznany:
- ppłk Zbigniewowi Rysiowi, Dowódcy 5 Batalionu Dowodzenia w Rząsce – za zrozumienie potrzeb naszej szkolnej społeczności, wspieranie działań służących jej rozwojowi, pomaganie w realizacji innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych” oraz okazywaną życzliwość i sympatię
- mł. bryg. Jackowi Kukule, Dowódcy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 5 w Krakowie – za pomoc w realizowaniu zadań klas „mundurowych”, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,świadczenie swą postawą o rzetelności polskich strażaków oraz wspieranie w wychowywaniu młodzieży
- panu Piotrowi Starczyńskiemu, rodzicowi uczennicy klasy 3b – za poświęcenie czasu i pomoc w organizowaniu wyjazdów edukacyjnych uczniów, zaangażowanie w realizację wielu zadań oraz życzliwość i przychylność okazywaną naszej Szkole

Podczas uroczystości nastąpił akt podpisania umowy o współpracy między naszą Szkołą a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Dokonali tego – dyrektor ZSiPO w Skale, pan Karol Papisz oraz Dziekan AGH – dr hab. Piotr Łebkowski, który przedstawił osiągnięcia tej ważnej uczelni i zapewnił o wsparciu szkoły w realizacji zadań edukacyjnych.

Najważniejszą częścią Dnia Otwartego było przedstawienie oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2013/2014, którą zaprezentowała pani wicedyrektor – Bogumiła Niegolewska. Szczegółowo omówiła specyfikę każdej proponowanej klasy liceum: humanistycznej, biologiczno-chemicznej, „mundurowej” oraz matematyczno-fizycznej oraz klasy technikum informatycznego i logistycznego. Uwzględniła przy tym przedmioty obowiązkowe, realizowane w zakresie rozszerzonym oraz zajęcia pozalekcyjne.

Uczniowie naszej szkoły mogli pochwalić się wieloma osiągnięciami, między innymi otrzymali dyplomy za bardzo dobre wyniki w ogólnopolskim konkursie ekologicznym oraz awanse na wyższe stopnie kadeta, które uzyskali za wysoką średnią ocen i bardzo dobre zachowanie. Tę część uroczystości poprowadził podpułkownik Zbigniew Ryś z 5 Batalionu Dowodzenia w Rząsce, który wraz z Dyrektorem Szkoły Karolem Papiszem i kapitanem Krystianem Pawłowskim dokonał nominacji na wyższe stopnie uczniów klas mundurowych.

Pięknie zaprezentowali się uczniowie klas mundurowych w pokazie musztry paradnej, poprowadzonej przez Damiana Wolszę z klasy IIb oraz ćwiczeniach z samoobrony i pokazie nowoczesnego tańca z pomponami. W trakcie uroczystości zgromadzeni mogli podziwiać również talenty muzyczne uczniów naszej szkoły, którzy uatrakcyjnili to przedpołudnie grą na skrzypcach, puzonie i gitarze oraz śpiewem.

Zdjęcia: