Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenie – rekrutacja na kurs zawodowy

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na kursy:

1. Autodesk i AutoCad – 4 grupy

Więcej…

#BohaterOn – Pamiętamy o historii

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską kampanię #BohaterOn, której celem jest upamiętnienie uczestników #PowstaniaWarszawskiego, a także kształtowanie postaw patriotycznych. W ramach akcji młodzież naszej placówki przesłała przez stronę internetową podziękowania za walkę, dla żyjących #Powstańców. Więcej informacji można znaleźć na stronie dumnizpowstancow.pl

Więcej…

Informacja o wyniku postepowania dotyczącego wykonania „kompleksowego remontu łazienki w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w części Internatu”

Email Drukuj PDF

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania "kompleksowego remontu łazienki w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w części lnternatu" wyłoniono wykonawcę.

Załącznik: informacja o wyniku postepowania (link do dokumentu)

Projekt „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”

Email Drukuj PDF

Powiat Krakowski otrzymał grant na realizację projektu pn. Zatrudnienie Asystenta dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ZSiPO w Skale, dla której jest organem prowadzącym, o numerze  206/WU(numer wniosku) w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Projekt „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” - link do dokumentu

Zapraszamy do składania ofert

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale z siedzibą przy ul. Połetka 30, 32-043 Skała na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r.poz.1129 zm.)
zaprasza do złożenia oferty wykonanie remontu łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, 32-043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30

Termin złożenia oferty upływa dnia 25.11.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie oferty 25.11.2022r. godzina 13:00.

Szczegółowe informacje (załączniki):

Zaproszenie do składania ofert - (link do dokumentu)

Wzór oferty - (link do dokumentu)

Bom Dia de Portugal!

Email Drukuj PDF

Kolejne spotkanie młodzieży realizującej międzynarodowy projekt Erasmus+ Silent scream odbyło się w dniach 6-12 listopada. Tym razem głównym tematem realizowanym podczas warsztatów w portugalskiej szkole był problem przemocy w cyberprzestrzeni. Zadania realizowane indywidualnie i w grupach miały zobrazować, jak należy reagować na wszelakie przejawy wykluczania, jakie środki prawne należy wykorzystać do walki z tym zjawiskiem i jak radzić sobie z ewentualnymi skutkami przemocy. Szczególnie wartościowe okazało się zadanie wykonane przy współpracy z reżyserem i kamerzystą - stworzenie filmu (składającego się z kilku scenek wykonanych w międzynarodowych grupach) oraz nagranie w stylu flash mob.

Więcej…

Gra miejska - Śladami Wojska w Niepołomicach

Email Drukuj PDF

Uczniowie Klasy 1TL w dniu 11.11.2022 reprezentowali ZSiPO na obchodach Narodowego Święta Niepodległości "Śladami Wojska w Niepołomicach". Wzięli udział w grze miejskiej. Na startujących 14 drużyn uplasowali się na miejscu IV (całe podium zajęły osoby dorosłe).

Więcej…

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – I etap

Email Drukuj PDF

21 października 2022 r. w naszej szkole odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. To już XIV edycja konkursu, zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu. Uczniowie klas: 4TL4 i 4TL5 musieli zmierzyć się z 25 pytaniami z zakresu: produkcji, dystrybucji, transportu, spedycji i logistyki. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną oraz poszerzanie wiedzy specjalistycznej. Już 16 listopada 2022 r. poznamy uczestników zakwalifikowanych do etapu okręgowego.

Ogłoszenie – rekrutacja na kursy zawodowe

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na kursy:

1. Terminal mobilny w magazynie – 2 grupy

2. Spedycja w praktyce – dokumenty spedycyjne – 2 grupy

 

Więcej…

Strona 1 z 3