Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Film przedstawia nasze działania przy projekcie Silent Scream

Email Drukuj PDF

Zajęcia z drukowania na drukarce 3D

Email Drukuj PDF

Ruszają zajęcia z programowania i drukowania na drukarce 3D zakupionej w ramach projektu Erasmus+ Visionary European Agora.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów.

Zdjęcia:

Więcej…

Projekty ERASMUS+ realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2020/21

Email Drukuj PDF

Projekty Erasmus+:

- Paszport do Europy (czas trwania 2018-2021)

- Silent Scream (czas trwania 09.2020-08.2022)

- V.E.A (czas trwania 10.2020-09.2022)

Ogłoszenie – stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych w ZSiPO w Skale

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Więcej…

Mobilność I. Projekt Silent scream -Niemy krzyk

Email Drukuj PDF

Regulamin rekrutacji uczestników (link do dokumentu)

Mobilność I - V.E.A - Visionary European Agora - Szkoła europejska

Email Drukuj PDF

Regulamin rekrutacji (link do dokumentu)

Lista osób zakwalifikowanych do mobilności (link do dokumentu)

Przygoda z Erasmusem trwa

Email Drukuj PDF

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w projektach Erasmus+.

Trwają zapisy do projektów Silence Scream oraz Szkoła Europejska. Obecnie trwa nabór do pierwszych mobilności: Bułgaria we wrześniu, Rumunia w październiku.

Szczegóły u p.Jarzmik.

Ogłoszenie – rekrutacja na kurs prawa jazdy kat. B

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na kursu prawa jazdy kategorii B organizowany w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Uczeń / uczennica może rozpocząć kurs prawy jazdy kat. B nie wcześniej, niż maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem 18-stego roku życia (liczy się data rozpoczęcia kursu). W dniu egzaminu na prawo jazdy uczeń / uczennica muszą być pełnoletni (ukończony 18-sty rok życia).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 07 - 14 września 2021 roku.

Więcej…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty "Świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale" (link do dokumentu)

Strona 1 z 3

PROJEKTY
klasy mudnurowe
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny