Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

V.E.A – Visionary European Agora . Szkoła europejska.

Email Drukuj PDF

Projekt „V.E.A - Visionary European Agora - Szkoła europejska”.

Numer projektu 2020-1-IT02-KA229-079205_2

Projekt realizowany w ramach akcji KA229 Partnerstwo Strategiczne  – Współpraca Szkół w latach 2020-2022. Głównym celem projektu jest promowanie interdyscyplinarnego podejścia STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki) w edukacji. Partnerami projektu są  szkoły europejskie z Włoch, Anglii i Bułgarii. Uczniowie  i nauczyciele z tych krajów wraz z ZSiPO w Skale pracują nad wzmocnieniem kompetencji matematycznych i cyfrowych oraz wspólnie projektują innowacyjne przestrzenie uczenia się. Praca przy zadaniach projektowych wspiera kreatywność, uczy użycia nowych technologii oraz kształtuje umiejętności w sposób holistyczny i wielopoziomowy.

Czas trwania:

10.2020 – 09.2022

Kraje partnerskie:

Włochy, Wielka Brytania, Bułgaria

Cele:

- wprowadzenie innowacyjnej metodologii i narzędzi usprawniających uczenie się przez całe   życie;

- rozwój kompetencji kluczowych poprzez wspieranie kreatywności i rozwoju w innowacyjnych przestrzeniach uczenia się;

- promowanie podejścia STE (A) M do edukacji poprzez interdyscyplinarne nauczanie STEM w różnych kontekstach kulturowych, środowiskowych i ekonomicznych;

- wzmocnienie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych