Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wydarzenia roku szkolnego 2018/19

Konkurs Powiatowy SKARBY POWIATU - wierzchowiny i doliny

Email Drukuj PDF

7 czerwca 2019 r. odbył się kolejny już Konkurs Powiatowy, zorganizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. To rywalizacja w formie rajdu, podczas którego należy przebyć wyznaczoną trasę, meldując się na poszczególnych punktach kontrolnych. Tam należy wykonać określone zadania - m.in. rozpoznać wybrane gatunki roślin, dokonać pomiarów kartograficznych, wypełnić test krajoznawczy lub wykazać się sprawnością fizyczną. Chociaż tego rodzaju impreza nie ma charakteru sportowego wyczynu, to jednak przebycie odcinka między Pieskową Skałą (start) a Skałą (meta zlokalizowana była obok budynku ZSiPO), w wysokiej temperaturze i przy dużym nasłonecznieniu - była swego rodzaju wyczynem! Tym bardziej, że na trasie czyhały na uczestników 2 fałszywe punkty kontrolne (nie zaznaczone na mapie), a na mecie trzeba było pokonać na bieżąco smażone kiełbaski lub serki.

Poprawiony: piątek, 14 czerwca 2019 11:19 Więcej…

"Zróbmy razem coś dobrego"- spotkanie z misjonarką s. Aliną Sędzimir

Email Drukuj PDF

Są takie chwile, kiedy czuje się, że jednak to wszystko ma sens. Rozumiemy wtedy, że codzienne  niepokoje, załamania a nawet burze nie są istotą naszej egzystencji, lecz jest nią ta zwyczajna miłość bliźniego, a - jak mówił Józef Tischner-  im bardziej ktoś słaby, gorszy i odrzucony, tym bardziej bliźni. Przypomniało nam o tym spotkanie z misjonarkami s. Aliną Sędzimir i s. Natalią Janik ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. To właśnie s. Alina  odebrała 7 wysłanych przez nas do Kamerunu paczek. Prowadzi tam ośrodek dla 120 dzieci i młodzieży z dotkniętych biedą rodzin. Dla nas, żyjących w kulturze przesytu i natychmiastowego spełniania zachcianek, tak nieprawdopodobnie brzmiała jej opowieść. O tym, że dzieci często nie jedzą 2 dni, że nie chodzą do szkoły, bo w Kamerunie jest płatna, że pierwszy raz były na placu zabaw. Wstrząsające były obrazy "domów" bez łóżek, mebli, w którym ubrania wiszą przewieszone przez sznury, aby gryzonie nie mogły ich dostać. Albo widoku matki z dwójką małych dzieci chorych na HIV. Tak odmienna od naszej jest szkoła! Odrapana tablica z desek, kilka starych szafek i ławek, gorszych chyba niż u nas po wojnie. W porze deszczowej przez 3 miesiące pada deszcz, wtedy są wakacje, między innymi dlatego, że dach pokryty jest blachą. Gdy nieustannie dudnią o nią krople deszczu, nie da się prowadzić lekcji. Wszystkie kolorowe ubrania, plecaki, piórniki, zabawki oraz materiały plastyczne przysłane są z Polski. "Teraz dostaliśmy od Was dużo brokatu, będziemy nim zdobić kartki, będzie dużo radości" - powiedziała s. Alina. Mówiła też, że Kamerun jest krajem bardzo silnych kontrastów społecznych. Obok bogatych ludzi, najczęściej skorumpowanych, żyją ci, którzy nie leczą swojego dziecka przez kilkanaście lat, aż trafia właśnie do ośrodka.  Jak może być zresztą w państwie, którego  86-letni prezydent sprawuje władzę od 37 lat...

Poprawiony: środa, 29 maja 2019 12:20 Więcej…

Dzień Otwarty w Liceum i Technikum w Skale

Email Drukuj PDF

"Najlepszy, na jakim byliśmy", "Nigdzie nie było tak jak tu", "U Was było najlepiej"- to pierwsze komentarze, które spływały do nas od uczniów i nauczycieli z 15 gimnazjów i szkół podstawowych, goszczących na Dniu Otwartym w ZSiPO w Skale. Wypowiedzi szczere, bo przysyłane z własnej inicjatywy, po zakończeniu wydarzenia. Świadczy o tym też liczba złożonych w tym dniu podań oraz zmian deklaracji na szkołę pierwszego wyboru. " Limit miejsc w liceum jest prawie wyczerpany, zapełniają się również klasy technikum"- informuje dyrektor szkoły Karol Papisz- "Mimo zwiększonego w tym roku naboru we wszystkich szkołach, zorganizowaliśmy  Dzień Otwarty z pełnym zaangażowaniem, w trosce o samopoczucie uczniów i rodziców i ich rzetelną informację".

Poprawiony: środa, 29 maja 2019 12:11 Więcej…

Informatycy w ACK Cyfronet AGH

Email Drukuj PDF

15 maja informatycy z 3ti w ramach wyjazdów przedmiotowych zwiedzali Cyfronet AGH. Uczniowie mieli okazje dowiedzieć się jak jest zbudowany i jak funkcjonuje najszybszy komputer w Polsce i jeden z najszybszych na świecie czyli Prometheus.

Poprawiony: środa, 22 maja 2019 18:21 Więcej…

Projekt Erasmus+ Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości

Email Drukuj PDF

Projekt Erasmus+ Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości o numerze 2018-1-PL01-KA229-050552_1 realizowany jest w sektorze Edukacja Szkolna w ramach akcji KA229 Współpraca Szkół. Szkołą koordynującą partnerstwo jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Pozostałe szkoły pochodzą w Włoch, Turcji, Hiszpanii i Portugalii. Projekt zaplanowany jest na 24 miesiące (1.10.2018 – 30.09.2020).

Priorytety projektu to kształcenie umiejętności z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz promowanie społecznych i edukacyjnych wartości dziedzictwa kulturowego.

Głównymi celami projektu są:

I. Rozwój organizacyjny szkół w kierunku podejmowania współpracy  i realizowania projektów międzynarodowych.

II. Realizacja mobilności – krótkoterminowe wyjazdy młodzieży i pracowników (promowanie wartości włączenia, tolerancji, różnorodności językowej i kulturowej).

III. Promowanie inicjatyw i kształcenie przedsiębiorczości.

Celem pomysłodawców projektu było włączenie różnorodnych partnerów i uczestników, wykorzystanie bogactwa ich tradycji, kultury, sytuacji geopolitycznej, doświadczeń i specjalizacji. Szkoły biorące udział w projekcie pochodzą z oddalonych od siebie rejonów. Są to trzy szkoły państwowe oraz prywatna szkoła świecka i katolicka. Cztery szkoły oferują kształcenie techniczne w rożnych zawodach.

Uczestnicy  projektu to uczniowie, nauczyciele oraz pozostały personel szkół, rodzice uczniów, inne miejscowe szkoły i lokalne władze, przedsiębiorcy działający w sektorze turystycznym oraz miejscowe izby turystyki i organizacje przedsiębiorców.

Krótkoterminowe wyjazdy uczniów – mobilność

Uczestnicy podczas mobilności biorą udział w kilkudniowych pobytach w szkołach i mieszkają u goszczących rodzin. Uczniowie goście (7 osób z każdego kraju) biorą udział  we wszystkich działaniach i wycieczkach.  Uczniowie gospodarze  rotacyjnie biorą udział w zajęciach wyjazdowych.

Każde spotkanie ma temat przewodni:

Polska C1 – Dziedzictwo przemysłowe (zasoby naturalne, zajęcia i zawody, założenia urbanistyczne, wzornictwo i wytwory rzemieślnicze).
Włochy C2 – Dziedzictwo ludowe (rolnictwo, jedzenie, styl życia, tradycje i obyczaje, sztuka ludowa).
Turcja C3 – Krajobraz kulturowy (architektura, zabytki historyczne, użytkowanie terenu, walory krajobrazowe).
Portugalia C4 – Dziedzictwo kulturowe współcześnie (zasoby cyfrowe, dokumentowanie zabytków kulturowych, światy wirtualne, wizualizacje, kopie dzieł).
Hiszpania C5 – Masowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (zagrożenia nadmiernego wykorzystania zasobów kultury, tłum i intensywny ruch, bezpieczeństwo, zanieczyszczenia).

Działania projektowe na terenie szkoły goszczącej obejmują prezentację oraz studium przypadku z obiektami z partnerskich krajów w tematyce spotkania, debatę dotyczącą różnych aspektów dziedzictwa kulturowego, praktyczne warsztaty i opracowanie całościowego projektu firmy.

Uczestnicy projektu biorą udział w wycieczkach do wybranych miejsc i zabytków dziedzictwa kulturowego, gdzie podejmują różne zadania, których celem jest poszukiwanie rozwiązań i pomysłów na nowe wykorzystanie zabytkowych budynków, dzieł rzemieślników i artystów, tradycji, walorów przyrodniczych lub krajobrazowych miejsc itp.

Uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach z biznesmenami, którzy działają w branży turystycznej i wykorzystują różne aspekty dziedzictwa kulturowego. Zapoznają się z inspiracjami dla zapoczątkowania firm, trudnymi decyzjami, organizacją firm i wprowadzonymi innowacjami, ich pozycją na rynku, planowanymi inwestycjami itp.

Techniki z zakresu przedsiębiorczości realizowane podczas zajęć projektowych to między innymi burza mózgów, analiza SWOT, elementy studium wykonalności  (analiza techniczna, strategiczna, rynkowa), elementy biznesplanu, negocjacje. Pomysły, sugestie i rezultaty działań uczestników podczas warsztatów, działań projektowych oraz wycieczek będą zebrane przez szkołę goszczącą, opracowane w formie prezentacji i zamieszczone na stronie projektu.

Korzyści z udziału w mobilności dla uczestników:

-wzrost umiejętności przedsiębiorczych i inicjatywy,

-wzrost świadomości wagi i złożoności dziedzictwa kulturowego,

-umiejętność współpracy w wielokulturowej i wielojęzycznej grupie rówieśniczej,

-wzrost tolerancji, otwartości, elastyczności i dostosowywania się do sytuacji,

-rozwój umiejętności miękkich (komunikacja, współpraca, kreatywność, dyscyplina, myślenie logiczne i gotowość do uczenia się),

-rozwój kompetencji językowych i komunikacyjno-informatycznych.

 

Linki do aktualności projektu:

1. Regulamin rekrutacji

2. Strona projektu

3. C2 -Crispiano, Italy

4. C1 - Skała, Poland

Poprawiony: poniedziałek, 29 kwietnia 2019 10:51

ZSiPO i Erasmus+ na XI Targach Dziedzictwa Przemysłowego

Email Drukuj PDF

W pierwszym tygodniu kwietnia odbyło się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale drugie spotkanie partnerów w projekcie Erasmus+ Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości poświęcone różnym aspektom dziedzictwa przemysłowego. Powiodło się szybkie opracowanie prezentacji podsumowującej zrealizowane zadania  projektowe. W związku z tym już w dniach 12 i 13 kwietnia była ona prezentowana na telebimie w hali XI Miedzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej w Zabrzu. Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w ubiegłorocznej edycji targów.

Organizatorzy pokazali także naszą prezentację stworzoną po spotkaniu w Crispiano. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się pomysłami i wrażeniami z pierwszych spotkań w naszym projekcie.

Link: targi-zabrze.pl

Poprawiony: piątek, 26 kwietnia 2019 11:13

Erasmus+ podziękowanie

Email Drukuj PDF

Zakończyło się drugie spotkanie partnerów projektu Erasmus+  Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju przedsiębiorczości w naszej szkole.

Chciałabym serdecznie podziękować za współpracę podczas przygotowań do tygodnia 31.03-6.04, za realizację zadań projektowych oraz opiekę nad gośćmi z Włoch, Turcji, Hiszpanii i Portugalii, Dyrekcji ZSiPO oraz nauczycielom, szczególnie paniom Agnieszce Opalskiej, Uli Szpik-Pasek, Ilonie Kafel-Nowak, Annie Kuderko i Edycie Nogaś. Dziękuję również administracji i obsłudze szkoły za wsparcie. Jako zespół projektowy dziękujemy uczniom uczestnikom projektu za wywiązanie się z powierzonych zadań, za pełnienie roli gospodarzy i za integrowanie się ze wszystkimi gośćmi. Dziękujemy wychowawcom i całej społeczności internatu za pomoc i wyrozumiałość podczas reorganizacji Waszego życia. Dzięki Wam goście czuli się swobodnie, ale też miło przyjęci i otoczeni opieką.

Dziękujemy pozostałym uczniom naszej szkoły, którzy w różnych działaniach reprezentowali nas w minionym tygodniu oraz na różne sposoby pomagali przy organizacji spotkania. Dziękujemy rodzinom goszczącym za wspaniałą opiekę, ciepłą atmosferę, cierpliwość i starania o komunikację z uczniami. Doceniamy Państwa atencję i reagowanie na bieżące zmiany, wsparcie organizacyjne przy transporcie dla nauczycieli gości oraz ich podopiecznych przed wylotem. Dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie wspaniałego czwartkowego popołudnia i tak liczny w nim udział.

Jesteśmy wdzięczni, że cała społeczność naszej szkoły była tak dobrze reprezentowana i doceniamy każdy pomocny gest, a było ich niemało.

 

Ewelina Drzewiecka

 

Bezpłatny odbiór sadzonek drzew owocowych

Email Drukuj PDF

Starosta Krakowski zaprasza mieszkańców Powiatu Krakowskiego po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew owocowych. Dystrybucja drzewek odbędzie się w dniu 16 kwietnia na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w godzinach od 12.00 do 15.00.

Poprawiony: piątek, 12 kwietnia 2019 12:20

Welcome to National Park in Ojców!

Email Drukuj PDF

W czwartkowy ranek młodzież biorąca udział w projekcie Erasmus+ „Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju przedsiębiorczości” pracowała w Szkole nad kilkoma zadaniami projektowymi - analizowała rynek turystyczny oceniając tzw. pamiątki z Małopolski, opracowała modele firm/przedsiębiorstw związanych z dziedzictwem przemysłowym. Najważniejszą jednak częścią była debata oxfordzka, której temat brzmiał: Dziedzictwo kulturowe – błogosławieństwo/harmonia czy zagrożenie/walka? W rolę moderatora brawurowo wcieliła się Wiktoria, która zaangażowała nie tylko biorących udział w dyskusji, ale też „widzów”. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że spuścizna po przodkach jest darem, o który każdy powinien dbać.

Poprawiony: sobota, 06 kwietnia 2019 21:43 Więcej…

Welcome to Poland! Welcome to Skała!

Email Drukuj PDF

Pierwszy tydzień kwietnia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale zdominowały zajęcia realizowane w ramach programu Erasmus + „Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości”, którego koordynatorem jest nasza Szkoła. Młodzież z Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Turcji dzień przylotu spędziła w towarzystwie goszczących ich polskich rodzin, a następnie 1 kwietnia rozpoczęła zaplanowane działania, których tematem głównym jest dziedzictwo przemysłowe.

Poprawiony: sobota, 06 kwietnia 2019 21:41 Więcej…

Welcome to Krakow!

Email Drukuj PDF

Wymiana międzynarodowa w Skale bez dnia w Krakowie? … Niemożliwe!

Wiedząc o tym, zadbaliśmy, by uczniowie i nauczyciele z Włoch, Turcji, Hiszpanii i Portugalii drugi dzień goszczenia w Polsce spędzili w stolicy Małopolski. W role przewodników po Starym Mieście wcielili się uczniowie naszej Szkoły – byli liderami grup, które miały przemierzyć tzw. Drogę Królewską (od Barbakanu do Wzgórza Wawelskiego) i wykonać zadania związane z najważniejszymi miejscami w mieście (np. odszukać i odszyfrować „gmerki” w Wieży Ratuszowej, zbadać zawartość kiermaszy w Sukiennicach, zrobić ciekawe zdjęcie na dziedzińcu Collegium Maius).

Poprawiony: sobota, 06 kwietnia 2019 21:39 Więcej…

Welcome to Silesia!

Email Drukuj PDF

Trzeci dzień projektu Erasmus+ zaplanowaliśmy na Śląsku, krainie wielu kopalń i fabryk. Większość z nich obecnie stanowi polish industral haritage (polskie dziedzictwo przemysłowe), dlatego stanowią doskonałe miejsce do realizacji kolejnych zadań grupowych związanych właśnie z tym tematem.

Poprawiony: sobota, 06 kwietnia 2019 21:43 Więcej…

Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Email Drukuj PDF

W marcu wielu uczniów naszej szkoły trenowało swoje umiejętności logicznego myślenia i spostrzegawczość. Poznali  podstawy logiki matematycznej i różne sposoby  przeprowadzania dowodów oraz rozwiązywali zawiłe zagadki detektywistyczne w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dwóch uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu.

Z całego serca gratulujemy i życzymy wygrania finału.

Poprawiony: poniedziałek, 01 kwietnia 2019 11:06

Wymarsz pierwszych klas mundurowych

Email Drukuj PDF

W dniach 21-23.03.2019 w Rytrze odbył się wymarsz pierwszych klas mundurowych naszej szkoły. Pierwszy dzień zaczęliśmy przemarszem w Beskidzie Nowosądeckim na szczyt Przehyby, gdzie braliśmy udział w licznych wyzwaniach i konkurencjach wytrzymałościowych. Drugiego dnia po porannym rozruchu naszą grupę czekały zajęcia specjalistyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, samoobrony, rozpalania ognia, zakładania strojów przeciwchemicznych oraz rzutu granatem, zakończone wspólnym posiłkiem, jakim były ryby, oprawione własnoręcznie przez naszych kadetów. Na koniec czekała na nas przeprawa wzdłuż rzeki, podczas której wielu z nas sprawdziło swoje umiejętności pływackie. Ostatniego dnia po nocnych manewrach udaliśmy się do Grupy Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz, gdzie kadeci odbyli szereg zajęć z zakresu ratowania życia oraz zobaczyli w praktyce, jak wyglądają możliwości i współpraca z górskimi psami ratowniczymi. Po ukończonym szkoleniu uczniowie otrzymali certyfikaty i wrócili do domów bogaci w nowe doświadczenia oraz wiedzę.

Więcej…

Sprzątamy

Email Drukuj PDF

Dla Ziemi, dla siebie, dla innych. To bardzo fajjjjna akcja klasy 2b :). Posprzątaliśmy niewielki kawałek Ziemi, tej najbliższej naszej Szkoły - może stanie się inspiracją dla innych?

Poprawiony: poniedziałek, 01 kwietnia 2019 08:46 Więcej…

Podziękowanie

Email Drukuj PDF

W dniach 6 i 7 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole zbiórkę pieniędzy na rzecz chorego ucznia ze szkoły z Krzeszowic. Udało nam się zebrać ponad 600 zł. Dyrekcja Zespołu Szkół w Krzeszowicach przesłała specjalne podziękowanie. Bardzo dziękujemy wszystkim Darczyńcom.

Poprawiony: czwartek, 04 kwietnia 2019 20:39

Targi edukacyjne -Festiwal Zawodów 2019

Email Drukuj PDF

Siódma edycja „Festiwalu Zawodów” odbyła się w dniach 21-23 marca 2019 r. w hali Expo przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. Nasze dwa stanowiska E7: technik informatyk oraz A7: technik logistyk, technik spedytor przeżyły w tych dniach prawdziwe oblężenie, dając dowód na to, że zainteresowanie kierunkami technicznymi z roku na rok jest coraz większe. Kandydaci do szkół średnich mieli szansę zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej placówki, porozmawiać z uczniami na temat nauki w szkole, a także "zarobić" skrętkę, zespawać światłowód oraz rozłożyć i złożyć broń wojskową.

Dzięki współpracy z firmami OSM SKAŁA, oraz KRAK-MARFISH odwiedzający stanowisko A7 mogli spróbować lokalnych przysmaków m.in.: serów, jogurtów oraz ryb. Dzięki współpracy z firmą GIGAinternet na stanowisku E7 zwiedzający mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat światłowodów.

Poprawiony: niedziela, 24 marca 2019 18:20 Więcej…

Spawanie światłowodu, czyli szkolenie w GIGAinternet

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła współpracuje na rynku lokalnym z firmami informatycznymi. 15 marca w firmie GIGAinterent uczniowie odbyli szkolenie, które zorganizowali ich pracownicy. Technik oraz pracownica działu handlowego opowiedzieli pokrótce słuchaczom o działalności firmy GIGAinternet, po czym rozpoczęła się prezentacja, w czasie której przybliżono czym jest światłowód i w jaki sposób on działa. Pracownik działu technicznego zaprezentował sprzęt, który jest niezbędny do spawania światłowodu, by po chwili przystąpić do instruktażu. Po warsztatach nadszedł czas na mały poczęstunek. Następnie uczestnicy szkolenia przystąpili do sprawdzianu.Technik przygotował pytania dotyczące zagadnień, jakie były poruszone podczas prezentacji – autor najtrafniejszych odpowiedzi Wiktor Kisiel z 1ti otrzymał nagrodę w postaci plecaka.

Poprawiony: niedziela, 24 marca 2019 16:46 Więcej…

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości

Email Drukuj PDF

W dniach od 31 marca do 6 kwietnia szkoła nasza będzie gościć uczniów i nauczycieli z Włoch, Turcji, Hiszpanii i Portugalii. Będzie to już drugie spotkanie partnerów w ramach projektu Erasmus+ Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości 2018-1-PL01-KA229-050552_1. Rodziny goszczące uczniów w swoich domach oraz cała społeczność szkolna przygotowują się do wizyty.

Poprawiony: wtorek, 16 kwietnia 2019 08:53

Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci Młodzieży Armii Krajowej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Email Drukuj PDF

W powojennej Polsce poza oddziałami żołnierzy walczących z komunistami działało wiele młodzieżowych organizacji, które prowadziły akcje sabotażowe. Jedną z nich była organizacja ze Skały o nazwie Młodzież Armii Krajowej. Ugrupowanie powstało w roku 1946 z inicjatywy Stanisława Baranka, a należeli do niego: Piotr Miodek, Lucjan Starczyńki, Lucjan Prostacki, Wacław Boroń, Władysław Kołodziejczyk. Po bezlitosnym śledztwie w roku 1950 skazani oni zostali na kary długoletniego więzienia.

Dla upamiętnienia ich postawy i walki 8 marca 2019 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale odsłonięto pamiątkową tablicę.

Poprawiony: piątek, 15 marca 2019 12:38 Więcej…

Konkurs w ramach projektu: Paszport do Europy

Email Drukuj PDF

14 marca odbył się konkurs w ramach projektu ERASMUS+: Paszport do Europy. Każda klasa pierwsza i druga, przygotowała dwie uprawy, prowadzone w donicach z surowców wtórnych: Pierwsza donica przedstawiała zasiane nasiona dowolnie wybranej rośliny przyprawowej, używanej w kuchni polskiej a druga donica przedstawiała zasadzoną odszczepkę rośliny oczyszczającej powietrze w pomieszczeniu. Do tej donicy należało skonstruować z surowców wtórnych system nawadniający.

Poprawiony: czwartek, 14 marca 2019 21:38 Więcej…

FESTIWAL ZAWODÓW 21-23 marca 2019r.

Email Drukuj PDF

FESTIWAL ZAWODÓW odbędzie się w dniach 21-23 marca 2019r. w HALI EXPO Kraków ul. Galicyjska 9.

Jeśli chcesz się uzyskać informacje o naszej szkole oraz rekrutacji to czekamy na Ciebie na stanowiskach:
- Technik Logistyk A7 
- Technik Informatyk E7

Poprawiony: czwartek, 14 marca 2019 09:50

Przekaż 1% podatku

Email Drukuj PDF

Przekaż 1% podatku na Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Aby to uczynić podczas wypełniania formularza PIT wpisz:

KRS: 0000270261

CEL: ZSIPO W SKALE 6457


Poprawiony: czwartek, 14 marca 2019 09:49

100 litrów krwi na 100-lecie Policji

Email Drukuj PDF

W czwartek (7 marca br.) Komenda Powiatowa Policji w Krakowie gościła wiele osób, a to za sprawą mobilnego punktu poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, który przybył do jednostki policji. Pod hasłem przewodnim „100 litrów krwi na 100-lecie Policji” odbywała się tegoroczna zbiórka. W akcje z ogromnym sercem włączyło się wielu wspaniałych ludzi. Gośćmi honorowymi byli: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krakowie Pan Łukasz Wróblewski wraz ze swoimi pracownikami, delegacja pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie oraz maltańskiej służby medycznej. Z wielkim zaangażowaniem w akcje włączyli się również "uczniowie mundurowi" z Zespołu Szkół i Placów Oświatowych w Skale pod opieką Pani Ewy Morawskiej

Poprawiony: poniedziałek, 11 marca 2019 12:51 Więcej…

Uroczystości Żołnierzy Wyklętych

Email Drukuj PDF

W krakowskich uroczystościach 3 marca 2019 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyli m.in. prezes IPN dr Jarosław Szarek, minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicepremier Jarosław Gowin, wojewoda małopolski Piotr Ćwik i senator Anna Maria Anders, córka gen. Władysława Andersa oraz uczniowie naszych klas mundurowych. Po mszy świętej w katedrze na Wawelu, koncelebrowanej przez kilkunastu kapłanów pod przewodnictwem bp. Jana Szkodonia, żołnierze podziemia niepodległościowego, ich rodziny, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, wielu stowarzyszeń i organizacji, młodzież, a także kompania honorowa Wojska Polskiego i wojskowa orkiestra przeszli przez Rynek Główny do parku Jordana.

Poprawiony: środa, 06 marca 2019 12:24 Więcej…

Praktyki zawodowe we Włoszech na półmetku

Email Drukuj PDF

Za nami drugi tydzień praktyk uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w Bolonii, realizujących projekt „Staże zagraniczne – droga do kariery”- finansowany w ramach programu Erasmus +. Jak zwykle działo się sporo.

W poniedziałek, po powrocie wszystkich uczestników z pracy, odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami organizacji przyjmującej. Na spotkaniu obecna była Pani Alina, która rozdała wszystkim 50 euro kieszonkowego na kolejny tydzień. Humory oczywiście tego wieczoru dopisywały każdemu. I ciężko się dziwić, gdyż nie codziennie dostaje się takie pieniądze. Po spotkaniu o godzinie 19 udaliśmy się do restauracji na kolację. Wszyscy odetchnęli z ulgą na widok zapiekanego makaronu z serem i szynka. Wczorajsza pizza z frytkami i parówkami nie każdemu przypadła do gustu (a raczej smaku).

Poprawiony: środa, 06 marca 2019 12:23 Więcej…

Zawodowcy zwiedzają Wenecję

Email Drukuj PDF

W niedzielę 17.02.19 uczniowie przebywający na praktykach zagranicznych w Bolonii w ramach projektu Erasmus + ,,Staże zagraniczne – droga do kariery” mieli okazję zwiedzić jedno z najpiękniejszych włoskich miast – Wenecję.

Po mieście uczestników oprowadzał polskojęzyczny przewodnik. W planie zwiedzania miasta była m.in. Bazylika Świętego Marka, Plac Świętego Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, Most Rialto oraz Canale Grande. Chętni mogli również wejść na dzwonnice zegarową Campanile do San Marco, która jest jednym z najbardziej znanych symboli miasto, a z jej szczytu podziwiać można wspaniały widok na Wenecję i lagunę.

Poprawiony: czwartek, 21 lutego 2019 21:47 Więcej…

ERASMUS + praktyki zawodowe w Bolonii - poznajemy miasto

Email Drukuj PDF

ERASMUS + praktyki zawodowe we Włoszech. Termin 11.02.2019r - 08.03.2019r. W sobotę tj. 17.02.2019 uczniowie w ramach poznania Bolonii brali udział w grze miejskiej. Pani Milena, stażystka z Polski, podzieliła ich na grupy i przydzieliła zadania. Ruszyli w miasto starając się wszystkie wypełnić, chociaż nie było łatwo. Zadania były różne, np: zaśpiewać piosenkę Bella ciao z mieszkańcem Bolonii, znaleźć najstarszy budynek uniwersytecki, pożyczyć od kogoś na chwilę rower itp.

Poprawiony: środa, 20 lutego 2019 20:22

Bella Italia!

Email Drukuj PDF

„Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe do rozwoju przedsiębiorczości” - to tytuł projektu realizowanego w naszej Szkole w ramach międzynarodowego programu Erasmus+
Koordynujemy współpracę uczniów szkół z Włoch, Turcji, Portugalii i Hiszpanii, która zaplanowana jest na lata 2018-2020. Po zadaniach wstępnych związanych z dziedzictwem kulturowym – jak przygotowanie wideoankiet, animacji i kategorii obiektów – przyszedł czas na pierwszą mobilność.

Bella Italia!
W dniach od 9 do 15 lutego 2019 roku 7 uczniów z LO i Technikum wraz z opiekunami: p. Eweliną Drzewiecką i p. Agnieszką Opalską przebywało w południowej części Włoch i pracowało nad pierwszym tematem projektu: spuścizną ludową (folk haritege) i wykorzystaniem jej w rozwoju turystyki.

Młodzież współpracowała w międzynarodowych grupach m.in. nad opracowaniem planu upowszechnienia wśród turystów Via Grande - jednej z najstarszych i najbardziej zaniedbanych ulic miasta Taranto. Były też zajęcia praktyczne, np. w Grottaglie - nazywanym stolicą ceramiki włoskiej - w pracowni stworzono nie jedno dzieło sztuki. Z kolei w szkole powstały logotypy okolicznych masseri, które usiane są wśród starych drzew oliwnych (nawet 1000-letnich!) wokół Crispiano. Właściciele tych prywatnych "ancient farm" ugościli nas tym, co mają najlepsze: pysznymi serami, oliwkami i innymi warzywami oraz ... pastą na kilka sposobów. Historia ich przedsiębiorstw posłużyła do przygotowania się do debaty oxfordzkiej na temat: Jak połączyć tradycję z nowoczesnością? Jak chronić i równocześnie rozwijać?

Poprawiony: czwartek, 21 lutego 2019 21:37 Więcej…

Praktyki zawodowe we Włoszech - ROZPOCZĘTE

Email Drukuj PDF

W tym roku szkolnym uczniowie klas trzecich technikum [informatycy oraz logistycy] wyjechali na praktyki zawodowe do Włoch do Bolonii. Praktyki organizowane są w ramach projektu ERASMUS+ a czas ich trwania to miesiąc, czyli od 11 lutego 2019 do 8 marca 2019r. Uczennice Olena, Ola i Maryna tak opisały pierwsze wrażenia: Za nami już 2 dni spędzonych wspólnie. Grupa uczniów składająca się z 15 logistyków i 15 informatyków wraz z 2 opiekunami, panem Karolem Papiszem i panią Joanną Jarzmik wyjechała w sobotę po południu spod szkoły w stronę Włoch, gdzie mają odbyć się praktyki zagraniczne. Pomimo, że podróż trwała kilkanaście godzin minęła wszystkim szybko i wesoło. By zabić nudę śpiewaliśmy i integrowaliśmy się z grupą z Zawiercia, również wyjeżdżającą do Bolonii. Po zameldowaniu w hotelu odbyło się zebranie z przedstawicielami firmy YouNet goszczącej nas we Włoszech. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z planem dojazdu do swoich miejsc pracy i otrzymali karty przejazdowe. Następne uczniowie udali się na powitalną kolacje do włoskiej restauracji, gdzie wszyscy dzielili się swoimi pierwszymi wrażeniami i z niecierpliwością czekali na posiłek, którym okazała się oczywiście tradycyjna włoska pizza.Na miejsce dotarliśmy w niedzielę rano.

Zapraszamy do śledzenia strony projektu STAŻE ZAGRANICZNE - DROGA DO KARIERY

Poprawiony: czwartek, 14 lutego 2019 13:27 Więcej…

Hiszpańska Guadalajara - projekt "Paszport do Europy"

Email Drukuj PDF

Pierwszy wyjazd w ramach projektu "Paszport do Europy" już za nami. Wrażeniami z wyjazdu podzieliła się uczennica Wiktoria Kuliś: Podczas tygodniowego pobytu w Hiszpanii udało nam się spróbować tradycyjnych hiszpańskich potraw takich jak np. Paella czy Churros. Poznaliśmy bliżej okolice w której mieszkaliśmy, mieliśmy dużo zajęć właśnie w pięknym mieście - Guadalajara. Braliśmy udział w zajęciach jogi, igrzyskach olimpijskich oraz charytatywnym wyścigu. Nie zabrakło też zwiedzania innych miast w tym Madrytu. Koniec naszego pobytu uczciliśmy imprezą na której każdy dobrze się bawił, mieliśmy szanse wykazać się i przedstawić typowe tańce naszych krajów. Teraz mamy przyjaciół na całym świecie i w Polsce i w Grecji i w Hiszpanii.

Poprawiony: środa, 13 lutego 2019 13:06 Więcej…

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Email Drukuj PDF

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

„Główny księgowy” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Poprawiony: piątek, 08 lutego 2019 12:36 Więcej…

Spotkanie online w ramach projektu Paszport do Europy

Email Drukuj PDF

23 stycznia czyli w trakcie ferii uczniowie z ZSiPO przygotowują się do wyjazdu do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus + Paszport do Europy. Uczestniczą w spotkaniu online ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii i Grecji.

Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2019 19:08 Więcej…

Egzamin dla klas mundurowych ze Skały

Email Drukuj PDF

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2019 19:01 Więcej…

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Email Drukuj PDF
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Główny księgowy
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale


Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie zakwalifikowano żadnego kandydata spośród osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne na stanowisko Głównego księgowego.

Uzasadnienie:

Osoby biorące udział w naborze nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu  o naborze.

Poprawiony: czwartek, 17 stycznia 2019 13:11

Konferencja w Akademii Sztuki Wojennej

Email Drukuj PDF

11 stycznia 2019r. odbyła się konferencja koordynacyjna „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” zorganizowana została przez Biuro do Spraw Proobronnych we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej. W ASzWoj poza przedstawicielami organizatorów spotkali się dyrektorzy i nauczyciele szkół realizujących program, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych zabezpieczających proces szkolenia klas mundurowych, a także specjaliści ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i terenowych organów administracji wojskowej.

Poprawiony: sobota, 12 stycznia 2019 10:35 Więcej…

„Z narodzenia Pana …!”, czyli szkolne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

Email Drukuj PDF

Ostatnie dni przed grudniowymi Świętami w naszej Szkole były czasem szczególnym. O odpowiednią atmosferę radosnego oczekiwania zadbał Samorząd Uczniowski: na korytarzu pojawiła się migająca światełkami choinka (pod którą można było składać prezenty-niespodzianki dla przyjaciół ze Szkoły) oraz kolorowe gwiazdy „fruwające” pod sufitem, a z głośników płynęła muzyka związana z zimą, śniegiem … i oczywiście Bożym Narodzeniem. To wszystko budowało nastrój sprzyjający spotkaniom klasowym.

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2019 12:05 Więcej…

Konkurs Liga Młodych Logistyków

Email Drukuj PDF

13 grudnia w naszej szkole odbyły się eliminacje do konkursu Liga Młodych Logistyków. Konkurs ten jest autorskim projektem Naukowego Koła Logistyki DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a tegoroczna edycja jest już siódmą odsłoną konkursu. W zmaganiach udział wzięły dwie drużyny. Pierwsza drużyna składała się z uczniów 3 TL: Jakub Stefański, Ewa Cyganek, Anastasiia Kozak. Druga drużyna to reprezentanci klasy 4 TL: Kateryna Stretovych, Daryna Borushevska, Paveł Agabalaev. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach technik logistyk lub technik spedytor, a jego główny cel stanowi pogłębianie wartości merytorycznych uczestników jak i studentów, a także promocja naszej uczelni. Pozwala uczniom na realizowanie swojej pasji oraz pogłębianie wiedzy z zakresu logistyki. Wyniki eliminacji do konkursu poznamy już za parę dni.

Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2018 10:03 Więcej…

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY  w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Miejsce pracy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Księdza Stanisława Połetka 30,  32-043 Skała

Wymiar czasu pracy: 1 etat praca na stanowisku Głównego Księgowego związana z działalnością bieżącą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Kandydatem na ww. wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

Poprawiony: czwartek, 17 stycznia 2019 13:22 Więcej…

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY  w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Miejsce pracy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Księdza Stanisława Połetka 30,  32-043 Skała

Wymiar czasu pracy: 1 etat praca na stanowisku Głównego Księgowego związana z działalnością bieżącą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Kandydatem na ww. wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

Poprawiony: czwartek, 17 stycznia 2019 13:26 Więcej…

Quiz na Światowy Dzień AIDS

Email Drukuj PDF

6 grudnia, w klasach uczących się biologii, odbył się quiz na temat AIDS. Wśród uczestników, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi rozlosowane zostały nagrody. Warto dodać, że na wszystkie pytania, właściwie odpowiedziało 96 % biorących w quizie uczniów. 

Więcej…

Logistycy zwiedzają Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Email Drukuj PDF

W środę 5 grudnia klasy logistyczne (1TL, 2TL, 3TL) z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale zwiedzały Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Muzeum zajmuje mały fragment terenu i część obiektów dawnego lotniska wojskowego Rakowice - Czyżyny. Część obiektów dawnego lotniska jest obecnie używana przez Muzeum. Zajmuje ono ocalałe polskie obiekty lotniskowe, w skład których wchodzi duży hangar lotniczy i zaplecze garażowo-magazynowe, zbudowane na przełomie lat 20- i 30-tych oraz dwa małe budynki zbudowane przez Niemców w okresie ostatniej wojny.

Więcej…

Mobilność kadry. Projekt „Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości”

Email Drukuj PDF

„Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości” to projekt realizowany w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale przy wsparciu programu Erasmus+

Jest to już druga edycja programu, która ma na celu podniesienie kompetencji 11 nauczycieli z naszej Szkoły – zarówno pod względem językowym, ale też merytorycznym. Projekt zaplanowany jest na lata 2018-2019 i wpisuje się w plan pracy Szkoły, w której uczniowie Technikum odbywają praktyki za granicami kraju, w której realizowane są międzynarodowe wymiany młodzieży – dwie w ramach Erasmus+ oraz kontynuowane ze szkołami w Niemczech i w Izraelu.

W bieżącym roku szkolnym mobilności dotyczyły trzech nauczycieli.

Poprawiony: środa, 12 grudnia 2018 21:42 Więcej…

Informatycy na OPEN DAY in Ericsson.

Email Drukuj PDF

W poniedziałek 3 grudnia klasa 1Ti oraz klasa 2Ti brały udział w Dniu Otwartym firmy Ericsson. Uczniowie mogli poznać najnowsze trendy w programowaniu, zobaczyć jak funkcjonuje informatyczna firma. Uczniowie na warsztatach poznali etapy projektowania oprogramowania.  Co to jest scrum? Na czym polega testing in a nuteshell?

Poprawiony: niedziela, 23 grudnia 2018 19:00 Więcej…

"Ze sztuką za pan brat!", czyli "Szalone nożyczki" w teatrze Bagatela

Email Drukuj PDF

W grudniu wystartował - realizowany w naszej Szkole od wielu lat - grant edukacyjny "Ze sztuką za pan brat"! Adresowany jest on do uczniów zainteresowanych różnorodnymi dziedzinami życia kulturalnego, w tym teatrem, muzyką, malarstwem. Dzięki dofinansowaniu z Powiatu Krakowskiego młodzież może spędzać wieczory w sposób aktywny, rozwijając swą wrażliwość estetyczną i poznając Kraków jako miasto o bogatej i różnorodnej kulturze. Uczestnicy tegorocznego projektu zostali najpierw zaproszeni do Teatru Bagatela, w którym brali udział w najbardziej nietypowym przedstawieniu pt. "Szalone nożyczki". Nietypowym - bo interaktywnym!

Poprawiony: sobota, 08 grudnia 2018 18:53 Więcej…

100-lecie w naszej szkole

Email Drukuj PDF

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.” Te słowa Józefa Piłsudskiego przyświecały organizatorom szkolnych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W ramach wiedzy o kulturze zorganizowano szkolny konkurs plastyczny – „Moja Niepodległa”. Nagrodzone prace zaprezentowane zostały najpierw Gościom przybyłym na uroczysty apel związany ze Świętem Szkoły, a następnie – w formie dekoracji holu - całej społeczności szkolnej.

Poprawiony: piątek, 30 listopada 2018 09:21 Więcej…

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Email Drukuj PDF

Na podstawie „Koncepcji sprawowania opieki (nadzoru) przez Akademię Sztuki Wojennej nad przebiegiem procesu edukacyjnego uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania Edukacja wojskowa”, pilotażowy program w zakresie szkolenia wojskowego prowadzony w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale przez Panią Ewę MORAWSKĄ został poddany ankietowaniu. Rozszerzony wywiad z opiekunem projektu pozwolił na wystawienie pozytywnej opinii oraz dalszą rekomendację szkoły.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy został przygotowany i przeprowadzony przez 6 batalion logistyczny im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego w Krakowie. Szczególne podziękowania dla por. Katarzyny DROZDOWSKIEJ za przygotowanie, opiekę oraz merytoryczne wsparcie dla klasy mundurowej ze Skały przekazali ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ oraz dr Ilona URYCH.

Opracował: ppłk Andrzej Soboń

tekst pochodzi ze strony Akademia Sztuki Wojenne -  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Poprawiony: wtorek, 20 listopada 2018 10:19

VI Powiatowy Konkurs Anglo i Niemieckojęzyczny

Email Drukuj PDF

W piątek 16 listopada 2018r. w Giebułtowie odbył się VI Powiatowy Konkurs Anglo i Niemieckojęzyczny. Naszą szkołę reprezentowała grupa sześcioosobowa pod opieką p. Ałły Wójcik.  Szkoły zostały podzielone na drużyny, następnie odbył się quiz z wiedzy o krajach Ameryk i Niemiec. Uczniowie pokazywali plakaty na temat: "Czemu wato odwiedzić Amerykę i Niemcy" oraz prezentacje o znanej osobie. Po zakończeniu zawodów odbyły się warsztaty, gdzie uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się więcej o krajach niemieckich i angielskich od wolontariuszy z różnych krajów. Wicestarosta Powiatu Krakowskiego oraz Dyrektor szkoły Paweł Sikora wręczyli dyplomy i nagrody. Nasza szkoła została wyróżniona za piosenkę Elvisa Presleya " Dont't be cruel" wykonaną przez uczniów klas 1 i 2.

Więcej…

Logistycy zwiedzają Kraków Airport

Email Drukuj PDF

Klasa 2 TL[technik logistyk] 15 listopada zwiedzała Port Lotniczy w Balicach. Zajęcia podzielone były na trzy bloki. Pierwszym z nich była prezentacja multimedialna na  temat:"Towary w transporcie lotniczym". Drugi blok obejmował zajęcia w pomieszczeniach Centrum Edukacji Lotniczej zaaranżowanych na terminal pasażerski i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Uczniowie podczas zajęć poznali ścieżka pasażera odlatującego z bagażem rejestrowanym, specyfikacje funkcjonowania lotniska oraz przybliżane zostały im wybrane zagadnienia o tematyce lotnictwa cywilnego. Trzeci blok obejmował wycieczkę po terminalu ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych elementów z punktu widzenia pasażera. W trakcie zajęć odbywały się także konkursy i zabawy logiczne utrwalające wiedzę. Na uczniów czekał również wirtualny symulator pracy Koordynatorów Ruchu Lotniczego Naziemnego oraz symulator lotu.

Poprawiony: niedziela, 18 listopada 2018 18:43 Więcej…

Paszport do Europy

Email Drukuj PDF

Strona projektu Paszport do Europy już działa!

KA229 Partnerstwo Strategiczne Wymiana Dobrych Praktyk - Współpraca Szkół

Tytuł projektu: Paszport do Europy

Numer projektu: 2018-1-ES01-KA229-050298_2

Projekt w ramach programu ERASMUS +

Poprawiony: niedziela, 18 listopada 2018 18:45

Kadeci na kursie strzeleckim

Email Drukuj PDF

We wtorek 13 listopada 2018r. uczniowie klas pierwszych realizujących innowację pedagogiczną „Bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych” uczestniczyli w kursie strzeleckim w ramach grantu edukacyjnego „strzelec wyborowy”. Zajęcia były realizowane na strzelnicy w Pasterniku przez instruktorów Firmy FARO. Podczas szkolenia, uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego zachowania na strzelnicy, poznali budowę broni karabinka AK47 oraz M4, pistoletu maszynowego UZI, pistoletu GLOCK, MCM margolin, oraz strzelmy mossberg. Uczestnicy poznali zasady prawidłowego celowania i przyjmowania postaw strzeleckich. W trakcie zajęć praktycznych ćwiczyli umiejętności strzelania z wyżej wymienionej broni. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach ASG - to blok obejmujący naukę postaw strzeleckich, budowę broni, taktykę zieloną, sposoby poruszania się na polu walki, współdziałanie w grupie oraz grę terenową. Uczestnicy kursu odbyli również szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poprawiony: niedziela, 18 listopada 2018 19:01 Więcej…

Święto Szkoły - 09.11.2018

Email Drukuj PDF

W skalskiej szkole średniej, zgodnie z patriotycznymi priorytetami wychowania – Święto Szkoły łączy się ze Świętem Niepodległości. W tym roku 9 listopada, uroczystość była wyjątkowa ze względu na obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Święto Szkoły rozpoczęła msza święta sprawowana przez ks. Marcina Mastelę. Po niej uczestnicy uroczystości przemaszerowali do hali widowiskowo-sportowej,gdzie odbył się pokaz musztry paradnej, ślubowanie uczniów klas pierwszych, awanse kadetów oraz program artystyczny.

Poprawiony: piątek, 16 listopada 2018 11:18 Więcej…

Święto wolności „Poloneza czas zacząć” w Skale

Email Drukuj PDF

Organizator: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
Partnerzy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, LGD Jurajska Kraina
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
Termin: 16.11.2018
W godzinach: 18-21

Wyjątkowy dla Polaków czas 100-lecia odzyskania niepodległości, chcemy uczcić wieczornicą – świętem wolności. Zapraszamy mieszkańców i gości na piękny patriotyczny wieczór, na którym podkreślimy wielką wartość wolności, wartości jakie niesie i radość jaka z niej płynie. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie spektakl muzyczny Baletu Cracovia Danza „Poloneza czas zacząć”, poloneza dworskiego i szlacheckiego, dumnego jak dawni sarmaci i wykwintnego niczym barokowi dworzanie. Do czasu niepodległości wprowadzą nas tanecznym krokiem tancerze i w ostatnim obrazie spektaklu, symbolicznie przedstawiającym rok 1918, poloneza zatańczą radujący się z wolności ułani

Poprawiony: sobota, 10 listopada 2018 21:49 Więcej…

Święto Szkoły A.D. 2018

Email Drukuj PDF

Poprawiony: wtorek, 06 listopada 2018 09:58

"Wszystkich Świętych" - warty przy grobach

Email Drukuj PDF

W dzień Wszystkich Świętych kultywując tradycję, pełnimy warty przy grobach Tych co polegli za wolność i niepodległość. Razem z nami Marian Cyganek żołnierz AK Inspektorat "Maria" w Skale.

Poprawiony: piątek, 02 listopada 2018 20:20

Halloween

Email Drukuj PDF

W ramach lekcji języka angielskiego uczniowie poznają zwyczaje i tradycje krajów anglojęzycznych. Za nami już Europejski Dzień Języków, a dziś czas na Halloween.

Poprawiony: piątek, 02 listopada 2018 20:14 Więcej…

Projekty Erasmus + - spotkanie koordynatorów

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła w ramach programu Erasmus+ rozpoczyna realizację dwóch projektów: "Paszport do Europy", Akcja Współpraca Szkół, oraz "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości", Akcja Wymiana Szkół.

W międzynarodowych grupach uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności językowe i cyfrowe oraz kształtować postawy przedsiębiorczości. Spotkanie koordynatorów i partnerów projektu "Paszport do Europy" - Guadalajara, Hiszpania.

Poprawiony: wtorek, 06 listopada 2018 09:43 Więcej…

Regulamin rekrutacji: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości

Email Drukuj PDF

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

Program Erasmus+

Akcja - KA229 Partnerstwo Strategiczne Wymiana Dobrych Praktyk - Wymiana Szkół

Tytuł projektu: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości

Wniosek numer: 2018-1-PL01-KA229-050552

REGULAMIN

Poprawiony: niedziela, 28 października 2018 22:06

Regulamin rekrutacji: Paszport do Europy

Email Drukuj PDF

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

Program Erasmus+

KA229 Partnerstwo Strategiczne Wymiana Dobrych Praktyk - Współpraca Szkół

Tytuł projektu: Paszport do Europy

Numer projektu: 2018-1-ES01-KA229-050298_2

REGULAMIN

Poprawiony: wtorek, 30 października 2018 09:28

IX OLIMPIADA PSZCZELARSKA W SKAWINIE

Email Drukuj PDF

Pszczoła miodna - super-organizm pożyteczny dla ludzi i środowiska to hasło Powiatowej Olimpiady Pszczelarskiej, popularyzującej wiedzę o życiu pszczół i produktach pszczelich oraz specyfice pracy pszczelarzy. W dniu 17 października 2018 r., odbyła się jej IX edycja w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. Wzięło w niej udział ok. 40 osób w tym trzy uczennice z naszej szkoły. Po przywitaniu zaproszonych gości i zawodników, uczestnicy rozpoczęli pierwszy etap – pisemny, osobny dla każdej kategorii wiekowej. Składał się z 30 pytań. Po ogłoszeniu wyników pierwszej części, zostali wyłonieni uczniowie, którzy dostali się do drugiego etapu - ustnego, 6 osób ze szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz 5 z ponadgimnazjalnych. Podczas jego trwania, dla pozostałych uczestników został zaprezentowany film o pszczelarstwie, a Komisja w tym czasie mogła ocenić prace plastyczne pt. Pszczoła w oczach ucznia, które były wykonane na bardzo wysokim poziomie. Wysłuchaliśmy mini wykładu na temat alternatywnych źródeł energii. Nadszedł czas na ogłoszenie ostatecznych wyników i nagrodzenie laureatów, jak i wszystkich uczestników. Każdy dostał symboliczny słoiczek miodu, książkę o pszczołach oraz inne drobne upominki. Do zobaczenia za rok!

KONFERENCJA PSZCZELARSKA W NASZEJ SZKOLE

Email Drukuj PDF

Dnia 04.10.2018 r. w auli naszej szkoły odbyła się Konferencja Pszczelarska. Prezentację miało przyjemność oglądać dużo uczniów z różnych klas, jednak najbardziej przydała się ona biologom z klasy 2 oraz zainteresowanym ochotnikom. Pani prowadząca całe spotkanie omówiła z nami dokładnie wszystkie najważniejsze informacje, które będą bardzo pomocne na Olimpiadzie Pszczelarskiej, która odbędzie się 17.10.2018 r. w Skawinie.

Poprawiony: czwartek, 25 października 2018 08:23 Więcej…

II miejsce Logistyków w konkursie „Mam zawód. Mam fantazję”

Email Drukuj PDF

11 października w Andrychowie odbyła się VI edycja Konkursu ,,Mam zawód mam fantazję”, który organizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. W konkurencji „Bezpieczne z niebezpiecznym – projekt procesu spedycyjnego ładunku niebezpiecznego” brało udział 15 drużyn dwuosobowych z terenu Województwa Małopolskiego. Naszą szkołę reprezentowała Daryna Borushevska oraz Kateryna Stretovych. Dziewczyny wywalczyły w konkursie II miejsce pokonując 13 drużyn z innych szkół. Gratulujemy naszym zdolnym uczennicom oraz życzymy kolejnych sukcesów.

Poprawiony: piątek, 19 października 2018 09:37 Więcej…

50 Rajd "Ojcowska Złota Jesień"

Email Drukuj PDF

W piątek 12 października uczniowie naszej szkoły tradycyjne wzięli udział w rajdzie „Ojcowska Złota Jesień” organizowanym już po raz pięćdziesiąty!!!

Pokonaliśmy trasę z Korzkwi do Ojcowa wiodącą przez Grębynice, dolinę Prądnika, Górę Okopy i Jaskinię Ciemną. Zameldowaliśmy się na 4 punktach kontrolnych, gdzie musieliśmy się wykazać wiedzą z historii i przyrody OPN. Rozpoznawaliśmy też rośliny i zwierzęta typowe dla obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Najłatwiejsze okazało się rozpoznanie obiektu (np. Bramy Krakowskiej) na podstawie fragmentu zdjęcia. Na ostatnim punkcie trzeba było wykazać się wiedzą z botaniki i nazwać rodzime gatunki drzew i krzewów na podstawie ulistnionych pędów (najlepiej w języku polskim i po łacinie (co niektórym z nas nawet się udało!). Niektóre zadania były bardzo trudne, gdyż wymagały szczegółowej wiedzy. Na zakończenie ognisko z kiełbaskami i ogłoszenie zwycięzców. Chociaż tym razem nie byliśmy najlepsi, to za całokształt naszych osiągnięć otrzymaliśmy SREBRNĄ Nagrodę Dyrektora OPN. To ogromne wyróżnienie. Dyrektor OPN mgr inż. Tomasz Gierat przekazał nagrodę na ręce wicedyrektor p. Bogumiły Niegolewskiej.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i absolwentom, którzy przez  ostanie 5 dekad brali udział w Ojcowskiej Złotej Jesieni.

Poprawiony: wtorek, 16 października 2018 09:23 Więcej…

XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Email Drukuj PDF

Uczniowie z naszej szkoły po raz pierwszy przystąpili do zmagań w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższa Szkołę Logistyczna w Poznaniu. Szczególną zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uzyskania zwolnienia z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uzyskania indeksu Wyższej Szkoły Logistyki. Wyniki I etapu już 27 października. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych Logistyków.

Poprawiony: wtorek, 16 października 2018 08:52 Więcej…

Paintballowe zmagania 2b

Email Drukuj PDF

27 września klasa 2b uczestniczyła w wycieczce łączącą cele edukacyjne z integracją zespołu. Najpierw obejrzeliśmy film produkcji polskiej pt. „Dywizjon 303”, który „ukazał heroiczną postawę polskich pilotów podczas II wojny światowej”, szczególnie w walkach o Anglię. Na obczyźnie, początkowo niedoceniani, szybko udowodnili, że są najlepszą ekipą, czego dowodem było uznanie wyrażone przez Winstona Churchilla w pamiętnych słowach: „Nigdy w dziedzinie ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu”. W kinie „niejednemu z nas łza zakręciła się w oku ze wzruszenia, ale przede wszystkim dumy”. Druga część naszej wyprawy to paintballowi zmagania drużyn, które – mimo początkowej niepewności – okazały się „świetną zabawą, integrującą, i wymagającą współpracy”. Mogliśmy sprawdzić też swoje umiejętności fizyczne oraz pokonać strach wynikający z niecodziennych zadań. Wycieczka była tym bardziej cenna, że sami ją zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy, motywowani i wspierani przez wychowawcę.

Poprawiony: czwartek, 11 października 2018 21:00 Więcej…

#kulturalni#świadomi#aktywni#

Email Drukuj PDF

Kto mieszkał w pustelni na Grodzisku?, kiedy lokowano miasto Skała? …

Na te, i wiele innych, pytań uczniowie klas pierwszych ZSiPO w Skale znaleźli odpowiedź podczas zorganizowanych we wrześniu wędrówek o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.

Najważniejszym celem tej lekcji wiedzy o kulturze w plenerze było uwrażliwienie młodzieży na kulturę, szczególnie związaną z tzw. małą Ojczyzną, uświadomienie, czym jest spuścizna zostawiona nam przez przodków i jakie obowiązki względem niej spoczywają na kolejnych pokoleniach.

W ten sposób włączyliśmy się w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który przypada na 2018r.

Poprawiony: czwartek, 27 września 2018 21:34 Więcej…

Konkurs na wiersz! Do wygrania 1000 zł!

Email Drukuj PDF

Pamiętając, że "poezja wzywa do życia, do odwagi w obliczu cienia, który się powiększa" (Adam Zagajewski) zachęcamy do wzięcia udziału w KONKURSIE na WIERSZ, który jest zorganizowany w ramach krakowskiej Nocy Poezji - 6 października 2018 r.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONKURSU:

1) Napisz wiersz zainspirowany znaną strofą Tadeusza Śliwiaka „Ta nasza młodość” i przygotuj się do występu!

2) Przyjdź do Salonu Literackiego SPP przy ul. Kanoniczej 7, 1. piętro o g. 18.00, by się zarejestrować, podpisać stosowne umowy i zapisać na listę występujących!

3) Weź udział w spotkaniu z Vladasem Braziūnasem i Agnieszką Rembiałkowską wokół książki Stół góra ołtarna!

4) Odczytaj lub powiedz z pamięci swój wiersz!

5) Zainkasuj nagrodę 1.000 złotych!

6) Świętuj do rana i przez następny rok aż do kolejnej edycji konkursu!

Wieczór dedykowany Tadeuszowi Śliwiakowi, autorowi wiersza „Ta nasza młodość”, który stał się tekstem jednej z najbardziej znanych pieśni Piwnicy pod Baranami.

Organizator: Fundacja Poemat i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków

Poprawiony: czwartek, 27 września 2018 21:14

Europejski Dzień Języków

Email Drukuj PDF

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2018 09:47 Więcej…

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 klas mundurowych w Skale

Email Drukuj PDF

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 klas mundurowych w Skale - artykuł na stronie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Inauguracja roku szkolnego klas mundurowych

Email Drukuj PDF

Ponad 400 uczniów reprezentujących klasy mundurowe z całej niemal Polski rozpoczęło kolejny rok szkolny. Tym razem uroczystość miała miejsce w Kielcach, gdzie trwa właśnie 26 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – kilkudniowy pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, nowatorskich rozwiązań technicznych i logistycznych.

Młodzież powitał Minister Obrony Narodowej – pan Mariusz Błaszczak, który podkreślił znaczenie klas mundurowych dla obronności kraju, podziękował wszystkim wychowawcom i opiekunom za zaangażowanie i dawanie przykłady, a samym uczniom życzył sukcesów w nowym roku szkolnym.

Poprawiony: środa, 05 września 2018 19:09 Więcej…

Liceum i Technikum w Skale świętuje kolejny sukces

Email Drukuj PDF

W nowy rok szkolny Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale wkracza z niezwykłymi wydarzeniami i faktami, o których zostali poinformowani uczestnicy uroczystej inauguracji. Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze powiatu: wicestarosta Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara oraz przedstawiciele służb mundurowych i organizacji, z którymi współpracuje szkoła: zastępca komendanta powiatowego policji w Krakowie nadkomisarz Jacek Rosół, sierżant sztabowy Agnieszka Piekło-Bielarz rzecznik prasowy oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Danuta Wilk.

Poprawiony: środa, 05 września 2018 18:31 Więcej…

Podsumowanie projektu: Zróbmy razem coś dobrego! Wyślij z nami paczkę do Afryki

Email Drukuj PDF

Podsumowanie projektu: 
Zróbmy razem coś dobrego! Wyślij z nami paczkę do Afryki

Zróbmy razem coś dobrego!
Wyślij z nami paczkę do Afryki
Poprawiony: poniedziałek, 24 września 2018 11:55

Umowa na świadczenie usług cateringowych

Email Drukuj PDF

UMOWA NR 1/2018 NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

Przetarg: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych w Skale w roku szkolnym 2018/2019 r."
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawiony: poniedziałek, 27 sierpnia 2018 19:35

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
ul. ks. St. Połetka 30, 32-043 Skała

ogłasza:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na świadczenie usług cateringowych

polegających na przygotowaniu, dostarczeniu

i wydaniu posiłków dla uczniów

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 21.08.2018 r. do godz.12.00

w Sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Informacje szczegółowe można uzyskać

pod nr tel. (12) 389-03-11

Do pobrania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do pobrania: załączniki do oferty

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a9cea146-73ed-4fcb-841c-ac3df87ecf36

Poprawiony: środa, 15 sierpnia 2018 12:55

Unieważnienie przetargu na świadczenie usług cateringowych

Skała, dnia 02.08.2018 r.

Zawiadomienie o

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w dniu 02.08.2018 r. komisja przetargowa zawiadamia o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
ul. ks. St. Połetka 30, 32-043 Skała

ogłasza:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na świadczenie usług cateringowych

polegających na przygotowaniu, dostarczeniu

i wydaniu posiłków dla uczniów

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 02.08.2018 r. do godz.10.00

w Sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Informacje szczegółowe można uzyskać

pod nr tel. (12) 389-03-11

Do pobrania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do pobrania: załączniki do oferty

Do pobrania: informacja dotycząca zmian w załączniku nr 7 do SIWZ

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=30b724a4-164b-4720-bb19-d77c8caf22cc

Poprawiony: poniedziałek, 30 lipca 2018 19:39

II miejsce w konkursie "Siła w Tradycji" dla uczennicy klasy mundurowej

Email Drukuj PDF

Przedstawiciele Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i Biura do Spraw Proobronnych wyłonili zwycięzców organizowanego wspólnie konkursu "Siła w Tradycji", przeprowadzonego w ramach programu wychowawczego wojskowych klas mundurowych. Konkurs był adresowany do uczniów klas mundurowych uczestniczących w programie pilotażowym MON i został poprzedzony eliminacjami wewnątrzszkolnymi.

Nasza uczennica Gabriela Rakoczy zajęła II miejsce.

Gratulujemy

Prezentacja Gabrieli: link

Komunikat ze strony Biura do Spraw Proobronnych: link

Poprawiony: sobota, 07 lipca 2018 15:31