Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tydzień zdrowia psychicznego

Email Drukuj PDF

W ramach tygodnia zdrowia psychicznego w naszej szkole zorganizowaliśmy akcje:

1. Promowanie zdrowego stylu życia oraz zmotywowanie osób palących do ograniczenia używania wyrobów tytoniowych, w tym elektronicznych inhalatorów nikotyny w towarzystwie osób niepalących lub/i rozstania się z nałogiem.

2. Kampania narkotyki? To mnie kręci.

W kampanii profilaktycznej, dotyczącej przeciwdziałania powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych, odbyła się debata młodzieżowa pod nazwą „Narkotyki, dopalacze – TO MNIE NIE KRĘCI!”.

3. Taniec

Kiedy szukamy dla siebie jakiejś formy aktywności, zwykle zastanawiamy się, co sprawi nam najwięcej radości. A tak się składa, że taniec… to czysta radość! Zdaniem psychologów podczas tańca synchronizuje się praca obu półkul mózgowych, co wpływa na poprawę koncentracji, komunikacji i wpływa na szybsze zapamiętywanie informacji. Taniec jest procesem stymulującym aktywność psychiczną oraz fizyczną człowieka. Ruch taneczny pomaga zniwelować uczucie nieśmiałości i rozwija zdolności twórcze człowieka. Ponadto sprzyja integracji z drugim człowiekiem.

Ogłoszenie – rekrutacja na kurs zawodowy

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na kursy:

1. Przewozy wielkogabarytowe – 2 grupy

Więcej…

Tydzień zdrowia psychicznego

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie – rekrutacja na zajęcia przygotowawcze do matury

Email Drukuj PDF

RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na:

1) zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki

Termin przyjmowania zgłoszeń: 13 -20 stycznia2023 r.

Więcej…

Koncert Michała Łangowskiego

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie – rekrutacja na kurs zawodowy

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na kursy:

1. Autodesk i AutoCad – 4 grupy

Więcej…

#BohaterOn – Pamiętamy o historii

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską kampanię #BohaterOn, której celem jest upamiętnienie uczestników #PowstaniaWarszawskiego, a także kształtowanie postaw patriotycznych. W ramach akcji młodzież naszej placówki przesłała przez stronę internetową podziękowania za walkę, dla żyjących #Powstańców. Więcej informacji można znaleźć na stronie dumnizpowstancow.pl

Więcej…

Informacja o wyniku postepowania dotyczącego wykonania „kompleksowego remontu łazienki w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w części Internatu”

Email Drukuj PDF

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania "kompleksowego remontu łazienki w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w części lnternatu" wyłoniono wykonawcę.

Załącznik: informacja o wyniku postepowania (link do dokumentu)

Projekt „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”

Email Drukuj PDF

Powiat Krakowski otrzymał grant na realizację projektu pn. Zatrudnienie Asystenta dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ZSiPO w Skale, dla której jest organem prowadzącym, o numerze  206/WU(numer wniosku) w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Projekt „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” - link do dokumentu

Strona 1 z 3