Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Test sprawności fizycznej do klas OPW

Email Drukuj PDF

Test sprawności fizycznej do klas OPW

Termin egzaminu sprawności fizyczne
20 czerwca 2023r. godzina 9.00

Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW klasa 1a, 1b oraz 1TL OPW na 1, 2 oraz 3 preferencji. Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji!

Egzamin zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Jednostek Wojskowych, Policji, instruktorów samoobrony oraz nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. W wyznaczonych miejscach – szatnie na Hali Widowiskowo – Sportowej, kandydaci będą mieli wyznaczone miejsce na przebranie. Do testu kandydaci przystępują tylko i wyłącznie w stroju sportowym!

Więcej…

Nowy numer rachunku wpłat za wyżywienie

Email Drukuj PDF

Ulega zmianie rachunek do wpłat za żywienie

Od miesiąca

CZERWCA 2023

Nowy rachunek  to:

69 1560 0013 2281 8130 7000 0037

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/24

Email Drukuj PDF

Erasmus+ Power of digitalization in fighting against climate change – to tytuł kolejnego projektu realizowanego w naszej Szkole w ramach międzynarodowego programu Erasmus+

Email Drukuj PDF

Projekty Erasmus+ w nowej formule zakładają współpracę i wymianę doświadczeń nie tylko między uczniami, ale również nauczycielami z państw biorących w nich udział. Ponadto włączeni są również przedstawiciele organizacji specjalizującej się w danej dziedzinie. To stanowi szansę na doskonalenie przez pedagogów umiejętności, które potem przekazywane są zainteresowanej młodzieży podczas dodatkowych zajęć w szkole.

Więcej…

Ogłoszenie – rekrutacja na płatne staże zawodowe

Email Drukuj PDF

Rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Płatne staże zawodowe będą realizowane w lipcu i sierpniu 2023 r., w wymiarze 150 godzin.

Po zakończeniu stażu zawodowego, uczennica/uczeń ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 2300,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 kwietnia - 04 maja 2023

Więcej…

Dzień otwarty 21.04.2023r.

Email Drukuj PDF

Erasmus+ Power of digitalization in fighting against climate change

Email Drukuj PDF

W dniach 26 marca - 01 kwietnia 2023r. odbyła się kolejna mobilność w ramach projektu Erasmus+ pt. Power of Digitalisation Fighting Against Climate Change, tym razem w chorwackim DARUVAR. Czterech nauczycieli z naszej szkoły: Magdalenia Niedbał, Izabela Chochół, Urszula Szpik-Pasek oraz Joanna Rogozik-Wilk przez kolejne dni doskonaliły umiejętności cyfrowe w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych w programie Canva. Uczyły się programować drona oraz poznały założenia i sposób realizacji międzynarodowego projektu ekologiczno-informatycznego DRVOKOD. Rozwinięte umiejętności pozwolą nam przygotować uczniów do kolejnej mobilności w Turcji. Jednym z punktów programu była wizyta w Ratuszu i spotkanie z przedstawicielem lokalnych władz.

W projekcie bierze udział 7 krajów:????????????????????????????????????????????????????????????????

Więcej…

Sukces uczniów klasy IV Technikum w zawodzie technik logistyk

Email Drukuj PDF

W dniu 05 kwietnia 2023 odbyło się wręczenie klasie IVTL4 Certyfikatów Kwalifikacji Zawodowej potwierdzającej zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu. Sukces potwierdzają wysokie wyniki uzyskane na egzaminie. Gratulujemy uczniom, ale również wszystkim nauczycielom przedmiotów logistycznych, przygotowujących uczniów do egzaminu.

Więcej…

Strona 1 z 2