Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Święto Niepodległość w Skale

Email Drukuj PDF

„Podziel się ze mną swoim bólem

A ja się z tobą swoim podzielę”

Święto Niepodległości w roku 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej stało się okazją do wyjątkowego spotkania w Skale. Władze Starostwa Powiatowego w Krakowie wraz z Zespołem Szkół i Placówek w Skale połączyły czas listopadowej zadumy i wdzięczności za odzyskaną wolność z uroczystym oddaniem budynku szkoły po ukończonej termomodernizacji, którą finansował powiat krakowski. Spotkanie 8 listopada otwarła msza święta sprawowana przez ks. kan. Jana Robaka, po której dyrektor Liceum i Technikum w Skale Karol Papisz przywitał znamienitych gości, m.in.: panią poseł na Sejm RP – Elżbietę Dudę, starostę krakowskiego- Wojciecha Pałkę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Marka Piekarę, członka Zarządu – Tadeusza Nabagłę, radnych Powiatu Krakowskiego – Leszka Dolnego, Piotra Opalskiego, burmistrza Skały Krzysztofa Wójtowicza, komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztofa Pobutę, komendanta powiatowego Policji mł. insp. Tomasza Drożdżaka wraz z zastępcą nadkom. Jackiem Rosołem, komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Nowaka, Komendanta Komisariatu w Skale podkom. Grzegorza Błeszyńskiego, mjr Zbigniewa Morawskiego – szefa Wydziału Zabezpieczenia Funkcjonowania Systemów Łączności, mjr Bartosza Kubala z 11 Małopolskiej Brygady Terytorialnej, przedstawicieli 5 batalionu dowodzenia z Rząski, 5 batalionu logistycznego z Krakowa, dyrektorów wydziałów starostwa powiatowego, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli stowarzyszeń i zakładów pracy współpracujących ze szkołą.

Przemawiający goście podkreślali wyjątkowość okazji oraz gratulowali szkole ciągłego rozwoju. Szczególne słowa uznania dla młodzieży wyraziła pani poseł Elżbieta Duda, która w podziękowaniu za wspieranie rozwoju placówki została uhonorowana tytułem Przyjaciela Młodzieży. Warto odnotować, że w tym roku przysięgę ślubowania złożyli przedstawiciele aż sześciu klas pierwszych. W związku z osiągnięciami uczniów dokonano także awansów uczniów klas mundurowych na stopnie kadeta, starszego kadeta i nadkadeta. Dowodem na nowoczesność i rozwój placówki było jednak przede wszystkim ukończenie jej termomodernizacji. Wartość inwestycji powiatu krakowskiego wyniosła niemal 2,5 mln zł. Uroczystego otwarcia szkoły w nowej odsłonie dokonał starosta krakowski Wojciech Pałka.

W szkole słynącej z kultywowania patriotycznych tradycji przy okazjach takich jak ta zawsze mówi się o rzeczy najważniejszej: o człowieczeństwie. Tym razem opowieść rozpisano na dwa głosy: ostatnich żyjących w gminie Skała świadków II wojny światowej oraz młodego pokolenia, które próbowało zrozumieć tragedię II wojny światowej. Spektakl oparto na nagraniach świadków dokonanych w ramach projektu ZSiPO w Skale i CKRiS w Skale "Mówione Archiwum Historii Skały" oraz najnowszym dramacie Maliny Prześlugi "Wszystko jest dobrze". Osią konstrukcyjną stała się myśl o tym, że bycie człowiekiem polega na dostrzeganiu potrzeb innych. Przedstawienie wzruszyło zgromadzoną publiczność, która nagrodziła aktorów i reżysera owacjami na stojąco. Tradycyjnie program artystyczny wraz z musztrą i pokazem samoobrony został ponownie przedstawione dla całej społeczności podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości w Skale. Pragnienie dzielenia się z innymi zaowocowało kwestą przeprowadzoną przez szkolne koło wolontariatu Zróbmy Razem Coś Dobrego na rzecz ośrodka dla 120 dzieci i młodzieży w Kamerunie. W wyniku dwudniowej zbiórki zgromadzono 626 zł.  Wolontariusze przy współpracy Polskiej Fundacji dla Afryki przygotowali też wystawę na temat życia w Afryce oraz pięciorga dzieci z rodzin adopcyjnych w gminie Skała, które finansują naukę dzieciom z Kamerunu.