Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kadeci na kursie strzeleckim

Email Drukuj PDF

23 oraz 24 października 2019r. uczniowie klas I – szych realizujących innowację pedagogiczną „Bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych” uczestniczyli w kursie strzeleckim w ramach grantu edukacyjnego „Strzelec wyborowy”. Zajęcia były realizowane na strzelnicy w Miechowie przez instruktorów LOK. Podczas szkolenia, uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego zachowania na strzelnicy, poznali budowę broni karabinka AK47 oraz M4, pistoletu maszynowego UZI, pistoletu GLOCK, MCM margolin, oraz strzelmy mossberg.

Uczestnicy poznali zasady prawidłowego celowania i przyjmowania postaw strzeleckich. W trakcie zajęć praktycznych ćwiczyli umiejętności strzelania z wyżej wymienionej broni. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach ASG - to blok obejmujący naukę postaw strzeleckich, budowę broni, taktykę zieloną, sposoby poruszania się na polu walki. Uczestnicy kursu odbyli również szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Zajęcia szkolenia strzeleckiego cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Pozwalają im nie tylko doskonalić umiejętności strzeleckie, ale także pracować nad własnym charakterem, ćwiczyć dyscyplinę, umiejętność koncentracji, cierpliwość i dokładność. Nabytą wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystają podczas obozu survivalowego, wymarszów kondycyjnych oraz zawodów strzeleckich.

Zdjęcia: