Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
ul. ks. St. Połetka 30, 32-043 Skała

informuje

o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na świadczenie usług cateringowych

polegających na przygotowaniu, dostarczeniu

i wydaniu posiłków dla uczniów

uczęszczających do Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 29.07.2019 r. do godz.10.00

w Sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Informacje szczegółowe można uzyskać

pod nr tel. (12) 389-03-11

Do pobrania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA