Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szkoła Branżowa I Stopnia

Email Drukuj PDF

Polski rynek pracy potrzebuje fachowców w różnych zawodach. Szkoła Branżowa I Stopnia jest szkołą wielozawodową, co oznacza, że uczniowie mogą kształcić się w dowolnie wybranych przez siebie zawodach. Nauka trwa trzy lata. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, natomiast z przedmiotów zawodowych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie miesięcznych turnusów. Szkoła posiada bazę praktyk, mogą odbywać się u pracodawców na terenie Gminy Skała i sąsiednich.

Klasa wielozawodowa kształcić będzie uczniów w różnych zawodach bardzo potrzebnych na rynku pracy: blacharz samochodowy, mechanik samochodowy, piekarz, kucharz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, elektryk, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole. Wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem) uczniowie zdobywają na kursach zawodowych organizowanych w każdej klasie przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkołą Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie