ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Drukuj

Informacja dla nauczycieli emerytów:

Nauczyciele emeryci, którzy chcą korzystać z funduszu proszeni są o dostarczenie oświadczeń o pobieranych świadczeniach z ZUS'u.

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Po przeanalizowaniu budżetu ZFŚS w Zespole Szkół I Placówek Oświatowych w Skale, Komisja Socjalna postanowiła wprowadzić zmiany w Załączniku nr 2 do Regulaminu ZFŚS. Ponadto, ze względu na ograniczenia związane z Covid 19 przedłuża termin składania wniosków o dopłatę do wypoczynku  letniego dla pracowników i emerytów do 30 czerwca 2020 r.

Karol Papisz


ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

TABELA  DOFINANSOWANIA  ŚWIADCZEŃ  Z ZFŚS W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALE

Załączniki:
1. WNIOSEK o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY
3. WNIOSEK o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cel mieszkaniowy
4. Zasady przyznawania środków na cele mieszkaniowe