Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia- Szkoła Policealna

Email Drukuj PDF

zawód: Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Szkoła Policealna (nie jest wymagana matura)

Zawód technika ochrony fizycznej osób i mienia należy do tych, w których nie brakuje miejsc pracy i według prognoz w najbliższym 10-leciu wciąż będzie ich przybywać. Stale rośnie zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych pracowników, którzy poważnie myślą o rozwoju zawodowym.

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (piątek, sobota), trwa dwa lata i jest bezpłatna. Ukończenie nauki wieńczy uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły policealnej i dyplomu technika. Absolwent w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji licencji pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia.
Absolwent tej szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.

Wykaz przedmiotów w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia:
Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
Język obcy w ochronie osób i mienia
Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
Zabezpieczenie imprez masowych
Ochrona osób
Konwojowanie
Wyszkolenie strzeleckie
Techniki interwencyjne i samoobrona
Praktyki zawodowe

AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie