Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informacje rekrutacyjne

Email Drukuj PDF

Bezpłatne Szkoły zaoczne dla dorosłych

1. Liceum Ogólnokształcące: 3 letnie na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej

2. Szkoła Policealna: 2 letnia w zawodzie Technik Informatyk

3. Szkoła Policealna: 2 letnia w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy: TECHNIK INFORMATYK - kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 

Informacje rekrutacyjne:

Zajęcia odbywają się w piątek od godziny 1600 - 2000 i w sobotę od 800 - 1730.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 3891024 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Składanie dokumentów do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych do 27 sierpnia 2013r. Ogłoszenie listy przyjętych 30 sierpnia 2013r.

Kandydaci do szkół dla dorosłych składają w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do szkoły.

Do podania dołączają świadectwa ukończenia:

- gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej do Liceum Ogólnokształcącego

- szkoły średniej do Szkoły Policealnej (nie jest wymagana matura)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik informatyk, technik ochrony osób i mienia do Szkoły Policealnej


1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

To propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

2. Zawód: Technik Informatyk

Kwalifikacje:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Wykaz przedmiotów w zawodzie technik informatyk:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Systemy operacyjne
2. Urządzenia techniki komputerowej
3. Sieci komputerowe
4. Witryny i aplikacje internetowe
5. Systemy baz danych
6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej
7. Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
3. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
4. Administracja bazami danych
5. Programowanie aplikacji internetowych

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie po II semestrze. Nauka w Szkole Policealnej trwa 2 lata i po zaliczeniu egzaminów słuchacz uzyskuje tytuł technik informatyk.

Nasze atuty:

  • wysoka zdawalność egzaminu zawodowego
  • nowoczesne pracownie komputerowe
  • posiadanie przez szkołę statutu Ośrodka Egzaminacyjnego
  • wykwalifikowana kadra: egzaminator w zawodzie Technik Informatyk, autor zadań egzaminacyjnych dla tego zawodu

Każdy słuchacz pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) projektowania i tworzenia stron www
2) posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym w tym pakietem biurowym MS Office2003/2007, programami do obróbki grafiki (CorelDraw, Photoshop);
3) obsługa i konfiguracja systemów operacyjnych Windows, Linux;
4) projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych;
5) dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań;
6) administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.

3. Zawód: Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Zawód technika ochrony fizycznej osób i mienia należy do tych, w których nie brakuje miejsc pracy i według prognoz w najbliższym 10-leciu wciąż będzie ich przybywać. Stale rośnie zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych pracowników, którzy poważnie myślą o rozwoju zawodowym.

Ukończenie nauki wieńczy uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły policealnej i dyplomu technika. Absolwent w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji licencji pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia.
Absolwent tej szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.

Wykaz przedmiotów w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia:
Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
Język obcy w ochronie osób i mienia
Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
Zabezpieczenie imprez masowych
Ochrona osób
Konwojowanie
Wyszkolenie strzeleckie
Techniki interwencyjne i samoobrona
Praktyki zawodowe

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

Program kursu:

1. Witryny i aplikacje internetowe

1.1. Wprowadzenie do języka HTML

1.2. Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

1.3. Edytory WYSIWYG

1.4. Grafika komputerowa

1.5. Animacja komputerowa

1.6. Obróbka dźwięku

1.7. Pliki wideo

1.8. Umieszczanie grafiki, animacji, sekwencji wideo i dźwięku na stronie internetowej

2. Systemy baz danych

2.1. Zasady projektowania relacyjnych baz danych

2.2. Tworzenie relacyjnych baz danych

2.3. Ochrona danych

2.4. Język SQL

3. Administrowanie bazami danych

3.1. Systemy zarządzania bazami danych

3.2. Zarządzanie bazami danych

3.3. Bezpieczeństwo danych

3.4. Poprawność bazy danych

4. Tworzenie aplikacji internetowych

4.1. JavaScript

4.2. Struktura języka PHP

4.3. Kompilowanie i uruchamianie kodu źródłowego

4.4. Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem PHP i MySQL

4.5. Opracowanie aplikacji internetowych

AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie