Listopadowe warsztaty o grzybach

Drukuj

Klasa 2b z poszerzoną biologią, w ramach lekcji tego przedmiotu uczestniczyła w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez pracownika Ośrodka Dydaktyczno – Edukacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego, Panią Alicję Subel. Uczniowie mięli okazję zapoznać się z mykobiotą OPN, przykładami grzybów pasożytniczych, saprofitycznych i symbiotycznych, okazami typowymi dla poszczególnych zbiorowisk roślinnych. Poznaliśmy też przykłady śluzowców z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego. Omówione zostało zagadnienie znaczenia rozkładającego się drewna dla ekosystemu i podtrzymania różnorodności gatunkowej.