Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dzień Otwarty - UWIERZ w SWÓJ SUKCES

Email Drukuj PDF

We wtorek 28 kwietnia w progach ZSiPO w Skale gościło ponad 200 gimnazjalistów wraz z opiekunami. Dzień Otwarty zainaugurowało powitanie przez dyrektora p. Karola Papisza przybyłych na uroczystości gości. Władze powiatu krakowskiego reprezentowali: przew. Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło i wiceprzew. Marek Piekara. Współpracujące ze szkołą wojsko: mjr Mieczysław Wojtasik, Tomasz Krakowski z Trzeciego Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, mjr Zbigniew Morawski- szef Regionalnego Centrum Wsparcia Teleinformatycznego, kpt. Krystian Pawłowski - dowódca Kompanii Logistycznej. Policję: insp. Dariusz Pocięgiel – Komendant Powiatowy Policji w Krakowie, st. kpt. Krzysztof Sułko – oficer operacyjny miasta Krakowa, podinsp. Kazimierz Pięta– komendant Policji w Skale. Księży:  ks. kan. Leszek Kołczyk, ks. kan. Grzegorz Kaliszewski. Dyrektorów gimnazjów: Dariusz Ziarkowski, Anna Sztuka - Adamczyk, Wiesław Woźniak, Renata Żelazny. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość także: Grzegorz Miciński – szef firmy KrakSKY, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale Mirosław Poradowski i sekretarz Stowarzyszenia Żołnierzy Republiki Pińczowskiej Zofia Morton.

Przewodniczący  Rady Powiatu Krakowskiego p. Tadeusz Nabagło w imieniu Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki wręczył honorowe tytuły Przyjaciela Młodzieży. Otrzymali je: mjr Mieczysław Wojtasik, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale,  insp. Dariusz Pocięgiel oraz kpt. Krystian Pawłowski, zaś młodzież uzyskała awanse i certyfikaty potwierdzające umiejętność strzelania, odbycia kursu spadochronowego, oddania skoków ze spadochronu oraz karty pływackie zdobyte w Aqua Parku w Krakowie.

Wicedyrektor szkoły p. Bogumiła Niegolewska przedstawiła gimnazjalistom ofertę dydaktyczną na nowy rok szkolny. Planowane jest utworzenie klas liceum o profilu wojskowo-policyjnym, strażacko-ratowniczym, dziennikarskim, inżynierskim, przyrodniczo- turystycznym. Technikum otworzy klasy w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik spedytor, zaś zasadnicza szkoła zawodowa kształcić będzie w różnych zawodach m. in.. mechanika samochodowego, kucharza, fryzjera, kosmetyczki. Szczególnie cenne jest to, że przy szkole funkcjonuje internat z bardzo dobrymi warunkami lokalowymi oraz fakt, że szkoła zapewnia uczniom praktyki. Zebrani z zainteresowaniem przyjęli także informacje o wyróżniających szkołę atutach, m. in. wymianach  międzynarodowych  z Izraelem i Niemcami, obozach survivalowych, wymarszach kondycyjnych w góry, możliwość zdobywania certyfikatów, Szkolnej Ligii  Futsalu czy  możliwości publikowania swoich tekstów w lokalnej prasie.

Najwięcej emocji wzbudziły jednak pokazy musztry, samoobrony oraz cup songu. Gorąca atmosfera towarzyszyła także niezwykłym lekcjom pokazowym, wśród których znalazło się m. in. strzelanie z broni pneumatycznej, śledziowe gender, logistyczno-spedycyjne pendolino, zaś w przerwach pomiędzy lekcjami można przygarnąć bezdomną książkę czy rozsmakować się w pączku.

Tegoroczny Dzień Otwarty przedstawił liceum i technikum w Skale jako mającą swój niepowtarzalny charakter wspólnotę uczniów, nauczycieli i przyjaciół szkoły.

Zdjęcia:

PROJEKTY
klasy mudnurowe
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny