Musztra w Rząsce

Drukuj

27 września uczniowie klas mundurowych pierwszy raz w tym roku szkolnym byli na zajęciach specjalistycznych w Jednostce Wojskowej w Rząsce. Klasy mundurowe pilnie ćwiczyły musztrę pod okiem żołnierzy z jednostki.

Zdjęcia: