Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

Email Drukuj PDF

W piątek 19 października 2012 r. w 5. Batalionie Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w podkrakowskiej Rząsce odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Jest ono obchodzone na pamiątkę ustanowienia w 1558 roku pierwszego stałego połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem i Wenecją.

5. Batalion Dowodzenia powstał 1 stycznia 2008 roku na fundamentach rozformowanego 5. Pułku Dowodzenia. Miejscem stacjonowania batalionu jest Rząska k/Krakowa – gm. Zabierzów. Batalion wyposażony jest w sprzęt łączności cyfrowej i analogowej oraz sprzęt zabezpieczenia logistycznego Stanowiska Dowodzenia.

W obchodach Święta Łączności wzięli udział liczni zaproszeni goście. Wśród nich m.in.: Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego – generał dywizji dr Jerzy Biziewski, kombatanci walk spod Tobruku i Monte Cassino, dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Kraków, przedstawiciele władz samorządowych Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, byli dowódcy Jednostki oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze współpracujących z batalionem szkół realizujących program „klas mundurowych” z Krakowa, Skały, Nowego Targu, Trzebini i z Jaworzna.

 

Przybyli goście mogli obejrzeć z bliska sprzęt łączności i uzbrojenie prezentowane przez żołnierzy.

Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki rozpoczęły się gdy dowódca batalionu – podpułkownik Zbigniew Ryś złożył meldunek Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego – generałowi dywizji Jerzemu Biziewskiemu. Po oddaniu honoru sztandarowi Jednostki i przywitaniu z żołnierzami, dowodzenie uroczystością przejął Szef Sztabu batalionu – kapitan Mariusz Brodalka. Następnie odczytano rozkazy i decyzje przełożonych o awansach, wyróżnieniach i odznaczeniach.

W swoim przemówieniu Dowódca batalionu podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za duże zaangażowanie i poświęcenie w czasie realizacji codziennych zadań. Zwrócił się również do uczniów z klas wojskowych, stojących ramię w ramię z żołnierzami na placu apelowym. Życzył im wytrwałości w obranej drodze życiowej.

Bardzo ważnym momentem było wręczenie poszczególnym kompaniom oraz dyrektorom szkół współpracujących proporców rozpoznawczych. Proporce rozpoznawcze szkół są wzorowane na proporcu rozpoznawczym dowódcy batalionu. Jego symbolika jest wyrazem współpracy pomiędzy szkołą prowadzącą klasy o profilu mundurowym i jednostką wojskową sprawującą patronat nad tą klasą. Jest to wyraz wspólnoty celów pomiędzy tymi dwoma podmiotami dla propagowania idei obronności i rozwoju Sił Zbrojnych RP. Jednocześnie proporzec rozpoznawczy jest dla uczniów widocznym znakiem przynależności do danej wspólnoty uczniowskiej szkoły i wierności złożonemu ślubowaniu uczniowskiemu.

Następnie przy dźwiękach Orkiestry Garnizonu Kraków odbyła się defilada pododdziałów, oraz kompanii młodzieżowych z klas mundurowych. Po uroczystości dowódca batalionu zaprosił zebranych gości na grochówkę żołnierską.

Zdjęcia: