Dokumenty rekrutacyjne

Drukuj

Dokumenty rekrutacyjne dla
KANDYDATA
NA SŁUCHACZA SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
(liceum, szkoła policealna):

1) ksero świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (oryginał do wglądu),

2) kwestionariusz osobowypobierz,

3) 2 fotografie,

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki (obowiązuje tylko w szkole policealnej),

5) ksero dowodu osobistego.

 

Dokumenty rekrutacyjne dla
KANDYDATA
NA UCZESTNIKA
KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO:

1) kwestionariusz osobowypobierz,

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki,

3) ksero dowodu osobistego.