Mamy akredytację Erasmusa

Drukuj

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych ma powód do dumy !!!

Naszej szkole została przyznana Akredytacja Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że ​​wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w Akcji 1 w latach 2021-2027. Planujemy  staże zagraniczne dla uczniów naszego Technikum oraz kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dotychczas logistycy i informatycy mieli okazję zdobywać doświadczenie zawodowe w Niemczech, we Włoszech i Grecji.