Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Małopolskie szkoły na rzecz Globalnego Południa - Co robiliśmy - podsumowanie

Email Drukuj PDF
Spis treści
Małopolskie szkoły na rzecz Globalnego Południa
Plan działań
Co robiliśmy - podsumowanie
Wypowiedzi uczniów
Wszystkie strony

Zakończyliśmy realizację projektu Małopolskie szkoły na rzecz Globalnego Południa

A co robiliśmy? - Oto lista.

Działania przygotowujące do Tygodnia Edukacji Globalnej:

- szkolenie dla nauczycieli 19 września 2014 prowadzone przez pracowników PAH

- warsztaty: „Dostęp do wody” dla uczniów klasy 2b i uczniów klasy 3b, prowadzone przez pracowników PAH, po 2 godziny lekcyjne w każdej klasie. Zadanie domowe z tych warsztatów -, zostało wykorzystane do przygotowania wystaw prezentowanych w Skale (Urząd Gminy i Dom Kultury) i w Krakowie (Starostwo Powiatowe)- 10 października 2014r. Opieką sprawowała Urszula Szpik - Pasek

- Szkolenie e-learningowe na platformie PAH. Uczestniczyli w nim szkolni koordynatorzy projektu, oraz zainteresowani uczniowie, którzy byli liderami zespołów przygotowujących zajęcia dla klas (6 osób z klasy 2b). październik – grudzień 2014

- obchody Światowego Dnia Żywności – 17 października 2014. Byliśmy na warsztatach w Biurze Regionalnym Polskiej Akcji Humanitarnej, na ul. Szewskiej w Krakowie. W  zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy 2b (15 osób) i klasy 3b (15 osób). Objęły one projekcję filmu: „Prawo do żywności – życzymy Państwu smacznego.”, dyskusję na jego temat, pogadankę nt. działalności PAH, ilustrowaną zdjęciami. Informację o programie Pajacyk. Temat ten zainspirował uczniów obu klas, do promocji tego programu na terenie szkoły i społeczności lokalnej.

- Udział szkolnych koordynatorów w szkoleniach z Edukacji Globalnej, prowadzonych przez inne podmioty:

Urszula Szpik – Pasek – Szkolenie zorganizowane przez Urząd Województwa Małopolskiego, polecane przez pana Tadeusza Szczepaniaka

Anna Dobrzycka - Warsztaty w Fundacji Znak, dwukrotnie: kurs podstawowy i zaawansowany.

- Prowadzenie zajęć mających na celu przygotowanie obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole.

Akcje w Tygodniu Edukacji Globalnej realizowaliśmy w szkole, jak i poza nią.

W szkole odbyły się:

1) Wystawa dla całej społeczności szkolnej, wykonana na bazie materiałów PAH - „A Ty w co się bawisz?” przez klasę 3b (18 osób) pod kierunkiem Anny Dobrzyckiej. Zawieszona na holu szkolnym w lewym skrzydle, na oknach – plakaty z pełnym opisem. Wykonano nagranie, aby na dzień 20 listopada zaprezentować plakaty także w formie audio.

 A Ty w co sie bawisz? A Ty w co sie bawisz? 

2) Powstał kącik Edukacji Globalnej, gdzie umieściliśmy kalendarium ważnych dni w listopadzie. Kącik zajmuje jedną z tablic w prawym skrzydle holu szkoły. Wykonali go koordynatorzy szkolni akcji.

3) Przeprowadzono warsztaty na godzinach wychowawczych dla wszystkich klas w szkole. Warsztaty dotyczyły dostępu do wody. Prowadzącymi warsztaty byli uczestnicy projektu - uczniowie klasy 2b – 15 osób. Przygotowaniem do warsztatów kierowała Anna Dobrzycka. Zajęcia przygotowujące odbywały się w ramach 19 godziny – koła zainteresowań (3 godziny).

 Warsztaty na godzinach wychowawczych Warsztaty na godzinach wychowawczych Warsztaty na godzinach wychowawczych
 Warsztaty na godzinach wychowawczych Warsztaty na godzinach wychowawczych 

4) Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. Edukacji Globalnej 20 listopada 2014. Jak wdrażać edukację globalną na lekcjach, które prowadzę – przeprowadziła Anna Dobrzycka.

5) Na stronie internetowej szkoły jest zakładka projektu.

Poza Szkołą odbyły się:

Odbyły się 3 wystawy w Urzędzie Gminy Skała, Gminnym Ośrodku Kultury, Starostwie Powiatu Krakowskiego (Aleje Słowackiego w Krakowie) Przygotowali uczniowie (15 osób) z klasy Urszuli Szpik – Pasek, pod jej kierunkiem opracowali zagadnienie dostępu do wody i zużycia wody w gospodarstwie domowym, gminie, powiecie województwie i kraju. Plakaty z komiksem, plakat główny i plakaty informacyjne powstały pod kierunkiem Anna Dobrzyckiej. Plakaty rozwieszono w ww. instytucjach w tygodniu Edukacji Globalnej.

Wystawa w Starostwie Krakowskim

 Wystawa w Starostwie Krakowskim Wystawa w Starostwie Krakowskim Wystawa w Starostwie Krakowskim
 Wystawa w Starostwie Krakowskim Wystawa w Starostwie Krakowskim Wystawa w Starostwie Krakowskim

Wystawa w Urzędzie Gminy Skała

 Wystawa w Urzedzie Gminy  Wystawa w Urzedzie Gminy  Wystawa w Urzedzie Gminy

Wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury w Skale

Wystawa w GOK

Działania podsumowujące – w szkole i poza szkołą

Planujemy spotkanie, celem omówienia całości działań i kontynuowania zajęć z edukacji globalnej w szkole.

Powstanie film lub prezentacja o naszych działaniach w czasie projektu.

10 grudnia planowana jest wizyta w szkole Pani Janiny Ochojskiej, po której na stronie szkoły chcemy pokazać film z tego spotkania.

 AKTUALNE PROJEKTY
klasy mudnurowe
ITSzkoła
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny